Nyheter > Aktuelt

Ylf møtes med frontfaget i alle forhandlinger, nærmest som et diktat for hva vi skal oppnå i oppgjørene. Når teknisk beregningsutvalg nå viser at rammen for frontfaget ble 2,25 % og ikke 1.7 % som vi ble møtt med i årets forhandlinger, forventer vi at dette gjenspeiles i kommende oppgjør.

I 2020-oppgjøret ble moderasjon fremhevet som viktigere enn noen gang på grunn av økonomiske utfordringer som følge av pandemien, og rammen for frontfaget ble beregnet til 1,7 %.

- Våre medlemmer har stått i front gjennom pandemien det siste året. Vi har fått omlagt arbeidstid og reorganisert egne liv for å imøtekomme behovet i helsetjenesten. Endret drift som følge av pandemien medfører også at våre medlemmer får forsinket spesialistutdanning, og dermed forsinket lønnsoppgang. Vi forventer at dette reflekteres i årets lønnsoppgjør, sier Ylf-leder Kristin Utne til Yngreleger.no.

Hun reagerer på at teknisk beregningsutvalgs tall viser at ansatte i private bedrifter har fått større lønnsvekst i fjor enn ansatte i helseforetakene.

Slik det ser ut nå har helseforetakene vært lojale til rammen, men det har ikke privat sektor. Dette står i kontrast til at talspersoner fra industrien var tydelige på at dette måtte bli et svært nøysomt oppgjør og manet til moderasjon fra offentlig sektor.

- Vi er avhengig av å sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse i helsetjenesten. Dette har blitt særlig tydelig det siste året. Skal en offentlig helsetjeneste være førstevalget for både pasienter og leger, er vi avhengig av at sektoren ikke blir hengende etter lønnsmessig, understreker Utne.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer