Nyheter > Aktuelt

26 delegater fra Yngre legers forening deltar på Legeforeningens landsstyremøte som sparkes i gang i dag, tirsdag 28. mai. – For Ylf er det viktig å være med i de faglige og politiske debattene, sier leder, Ingeborg Henriksen.

I år gjennomføres landsstyremøtet på toppen av Oslo, i Legeforeningens egen «storstue» – Soria Moria Hotell.

– Landsstyremøtet er en utrolig fin arena for å bli kjent med foreningens politikk og arbeid. For oss er det viktig å både være med i de politiske og faglige debattene, og sette Ylf sitt preg på det som skjer. 

– Men det er også viktig å være en del av fellesskapet og få muligheten til å lære mer om synspunkter og interesser til ulike foreningsledd. I tillegg til selvfølgelig å bli kjent med tillitsvalgte og medlemmer på tvers av foreningen. Det skaper samhold og tillit, og det er et viktig utgangspunkt når det kommer vanskelige diskusjoner og saker landsstyret skal og må ta fremover, sier Ingeborg Henriksen, leder i Ylf.

Flere spennende debatter

På programmet i år står blant annet helsepolitisk debatt, og en diskusjon om hvordan man skaper arbeidsmiljø for et godt legeliv. Sistnevnte sak ser Henriksen ekstra frem til.

– Det er et så viktig tema i tiden vi står i nå. Når vi samles på landsstyremøtet er det bare et snaut år siden legermåleve-kampanjen kom. I kjølvannet av den har legers arbeidsbelastning blitt et tema som også mange utenfor Legeforeningen ønsker å diskutere. Da er det viktig at vi får diskutert det godt internt i foreningen også.

Henriksen peker også på debatten om breddekompetanse i indremedisinske og kirurgiske fag som noe hun ser frem til.

– Den nye LIS-utdanningen har ført til at færre velger spesialistutdanning i de generelle spesialitetene. Vi må diskutere konsekvenser av det og hvordan vi mener dette skal ivaretas fremover. I bunn og grunn handler det om både hvilken kompetanse som skal være i sykehusene og hvilken helsetjeneste vi vil ha.

I år handler helsepolitisk debatt om hvordan man beholder og rekrutterer helsepersonell. Henriksen understreker at årsaken til rekrutteringsvanskene er sammensatt og at vi nå trenger politisk handling for å snu utviklingen.

– Hvordan vil politikerne ta tak i dette, og hvor mye av krisen forstår de? Det blir interessant å høre mer om, sier Ylf-lederen og legger til at hun for første gang skal være en del av et fagpanel under debatten, sammen med lederne av Overlegeforeningen og Allmennlegeforeningen.

– Det møter jeg med en blanding av glede og spenning, men mest av alt gleder jeg meg.

Viktig stemme

Dette er Henriksens første landsstyremøte som Ylf-leder. Hvordan tror hun det blir?

– Jeg tror vi får fine dager, selv om jeg er spent både på om jeg har husket på alt, og på de ulike oppgavene jeg har underveis. Det siste året har jeg gjort mye for første gang, det er fint å kunne støtte seg til slike erfaringer til et så viktig møte. Jeg håper vi klarer å gjøre dette til en god opplevelse for alle våre delegater, både nye og gamle, det er en viktig oppgave. Og så må jeg innrømme at det er mye å passe på da, og mange saker å sette delegatene inn i. Heldigvis har jeg med meg både et klokt styre og godt sekretariat, og en veldig fin Ylf-delegasjon med mange engasjerte tillitsvalgte. Det lover godt for møtet!

Hun understreker at Ylf er et av de største foreningsleddene i Legeforeningen, og har en viktig stemmer på vegne av fremtidens sykehusleger.

– Den må vi bruke slik at våre perspektiver og meninger får plass i ordskiftet og er med på å påvirke hvilken politisk retning foreningen skal gå i. Ingen har fasiten for hva som er riktig, men jeg er helt klart av den oppfatning at vi sammen klarer å se mer av helheten i de ulike sakene enn vi gjør hver for oss, og da får vi også et bedre utgangspunkt for å ta beslutninger. Og det både kan og skal Ylf bidra til, avslutter Ylf-lederen.

PS! Du kan følge Legeforeningens landsstyremøte live fra Legeforeningens Facebook-side. Møtet starter tirsdag 28. mai kl. 10.00.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer