Arbeidsliv

Det er god samfunnsøkonomi å investere i spesialistutdanning av leger – som starter med LIS1-tjenesten. Visste du at LIS1-tjenesten har en egen spesialitetskomité for spesialiseringens første del i Legeforeningen – LIS1-komiteen?

Kort om LIS1-ordningen

Ordningen med turnustjeneste for leger ble innført i 1954 og var den gang en overgang fra en nokså teoribasert utdanning til klinisk virksomhet. Turnustjenesten ble i 2017 erstattet av LIS1-tjenesten. Den utgjør første del av utdanningen til spesialist – og er dermed obligatorisk for å fortsette videre spesialisering i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer innholdet i spesialistforskriften og antall ordinære LIS1-stillinger, mens Helsedirektoratet har ansvar for å følge opp bestemmelsene i forskriften. Legeforeningen arbeider særskilt med kvalitet og innhold i tjenesten, herunder med læringsmål og læringsaktiviteter, med en egen LIS1-komité for spesialiseringens første del.

Kort om LIS1-komiteen

LIS1-komiteen ivaretar forhold og særskilte problemstillinger knyttet til LIS1. Særlig arbeider komiteen med saker som kan påvirke kvalitet og innhold i spesialiseringens første del, som å vurdere læringsmål og -aktiviteter og foreslå endringer ved behov. I tillegg gjennomfører vi også besøk til utdanningsvirksomhetene for kvalitetsvurdering.

Komiteen skal ha bred representasjon:

  • Spesialist fra fagene psykiatri, indremedisin, kirurgi, allmennmedisin og samfunnsmedisin.
  • Representant for LIS1- og LIS2/3-leger.
  • Representant for medisinstudentene.
  • Ansatt ved universitetsklinikk, fortrinnsvis i akademisk stilling.

Hvordan jobber komiteen?

Det har vært lagt ned mye arbeid i bl.a. forslag til revisjon av læringsmålene til LIS1-tjenesten av komiteen de siste årene. Det er for tiden særlig oppmerksomhet knyttet til revisjon av felles kompetansemål fra Helsedirektoratets side.

I oktober var vi på utdanningsvirksomhetsbesøk i Nord-Norge – og fikk et innblikk i LIS1-tjenesten ved Nordlandssykehusene Bodø, Lofoten og Vesterålen samt for LIS1-legene i distrikt i regionen. Besøket er delt inn slik at vi møter de ansvarlige for LIS1-legene, LIS1-veilederne og LIS1-legene. Det er fokus på organisering av tjenesten, ansettelsesprosessen, introduksjonsperioden, opplæring, veiledning og supervisjon, faglige og sosiale forhold – og det blir skrevet en rapport i etterkant for å trekke frem hva som fungerer og hva som kan forbedres i tjenesten.

Den siste landsomfattende evalueringen av hele turnustjenesten ble gjennomført i 2015. Legeforeningen er derfor i gang med et omfattende arbeid i å evaluere hele LIS1-tjenesten på nytt, som vil bli viktig i videre arbeid for å sikre en god LIS1-tjeneste på tvers av landet.

Komiteen tar gjerne imot innspill om hva som fungerer og ikke fungerer med tjenesten, for å ta med dette i videre arbeid. Mer info om komiteen med kontaktinformasjon finner du her.

LIS1-komiteen på besøk i Bodø høsten 2023, Lofoten og Stokmarknes. Fra venstre: Ingrid Cameron (LIS1-representant), Beanca Grottenberg (LIS2/3-representant, leder), Ulla Dorthe Mathisen (Norsk Indremedisinsk forening), Katrina Tibbals (vara for Morten Munkvik, NFA), Øydis Rinde Jarandsen (sekretariatet), Linn Johnsen (Nmf), Barbro Kvaal (NORSAM), Leonore Wünsche (Nmf) og Marie Otelie Line (vara LIS2/3-representant).

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer