Nyheter > Fra foreningen

I dag sendes det ut en påminnelse om en spørreundersøkelse på SMS. Vi trenger din hjelp før forhandlingene med KS!

Høsten 2019/vinteren 2020 skal Legeforeningen forhandle med KS, som er kommunenes interesseorganisasjon, om særavtalen. Ylf forhandler på vegne av LIS1-leger som er i distrikt.

I tillegg til lønn, er legevaktsbelastning, styrking av gravides rettigheter og bedre oppfølging av LIS1-leger Ylfs hovedprioriteringer.

I samarbeid med KS har Legeforeningen og Ylf utarbeidet et spørreskjema til de som var LIS1 i distrikt og som var ferdig i september 2018 og februar 2019. Svarene på denne undersøkelsene vil være viktig informasjon inn mot forhandlingene med KS.

Det ble sendt ut en link til undersøkelsen i uke 17. I dag sendes det ut en påminnelse til alle som var LIS1 og var ferdig i august 2018 og februar 2019. Dersom du allerede har svart på undersøkelsen, kan du se bort i fra påminnelsen.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer