Nyheter > Debatt og perspektiver

Våren 2017 ble direktør i Helse Møre og Romsdal HF Espen Remme utfordret av LIS Eivind Samstad til å bli med på vakt på medisinsk avdeling. Remme tok utfordringen!

Espen Remme tok over som adm.dir. i Helse Møre og Romsdal HF i en turbulent tid for to år siden. Forrige direktør gikk uventet av rett før tomtevalget for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. Tiden etter har vært preget av overgang til tverrgående klinikker, planlegging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og en anstrengt økonomi.

Leger ved Ålesund sykehus hevder at arbeidsbelastningen har økt betraktelig de senere årene. Det rapporteres om hyppige samtidskonflikter og manglende hvile. Legene opplever at ledelsen «forstår» uten nødvendigvis å forstå.

«Det rapporteres om hyppige samtidskonflikter og manglende hvile»

De yngre legene i Helse Møre og Romsdal mener det er viktig at administrativt ansatte forstår hvordan arbeidet gjøres og hvordan det påvirker de ansatte. Våren 2017 ble direktør Espen Remme utfordret av LIS Eivind Samstad til å bli med på vakt på medisinsk avdeling. Remme tok utfordringen! 

Hverdagen på gulvet

Dr Samstad ba sjefen møte uthvilt, mett og med tom blære. Hva vakten og natten vil bringe er usikkert og selvfølgelig avgjørende for inntrykket direktøren vil sitte igjen med. -Jeg håper han får et innblikk i hvordan hverdagen er på gulvet, og hvor hardt vi står på for å yte en best mulig innsats for pasientene. En ting er å se hvordan vi legene har det, hvilke avgjørelser vi må ta og hvilke dilemmaer vi havner i, en annen ting er hvordan vi jobber sammen som et lag, sykepleiere, leger, bioingeniører, radiografer. 

«LIS-legen vet at Remme er opptatt av kontinuerlig forbedring. Han har bedt de ansatte melde fra om «plunder og heft» i hverdagen»

LIS-legen vet at Remme er opptatt av kontinuerlig forbedring. Han har bedt de ansatte melde fra om «plunder og heft» i hverdagen. Kanskje møter de noen av disse irritasjonsmomentene i løpet av vakten. Dr Samstad håper også direktøren får se effekten av de forbedringsprosjektene som allerede er gjennomført.   

Inne på kontoret til Eivind står en spent mann i hvitt med lånt stetoskop. Direktøren kjenner seg spent og litt nervøs. Han drar ut en pakke knekkebrød med gulost. -Billig i drift, smiler han.

Espen Remme

Alder: 45 Sivilstatus: Gift Barn: Tre jenter på 12, 9 og 4 år Utdanning: Ergoterapeut (-95), adm. og ledelse (-97), veiledningsped (-01), MBA strategisk ledelse NHH (-04) Stilling: Adm.dir i Helse Møre og Romsdal HF Hobby: Friluftsliv og trening, følger opp jentene sine idretter og aktiviteter

Eivind Samstad

Alder: 34 Sivilstatus: Gift Barn: En jente på 3.5 år og en gutt på 1.5 år Utdanning: cand med, NTNU (-11), Phd i molekylærmedisin NTNU (-15) Stilling: LiS Ålesund sykehus, medisinsk avdeling fra 2014 Hobby: Husker ikke

Forventninger

Direktøren ønsker å bli med på vakt for å bedre forstå organisasjonen han har tatt på seg å lede. – I sykehusene er det mange vakt- og turnustunge områder, og det er en svært viktig del av det vi driver med. Jeg tror jeg blir en bedre direktør om jeg forstår arbeidshverdagen våre ansatte står i.

Selv har ergoterapeuten med 2.5 års fartstid innen rehabilitering, begrenset erfaring med nattevakter. Noen nattevakter ble det riktignok på Gaustad sykehus under studiene. -På grunn av at nattarbeid er krevende både for den enkelte og for pasientsikkerheten, tror jeg vi må ha større oppmerksomhet mot denne delen av arbeidshverdagen for leger spesielt, og turnusarbeidere generelt, i tiden fremover.

«Han er usikker på om noen i HR-avdelingen har erfaring med nattevakter»

Direktøren kjenner til vernebestemmelsene om hviletid, men håper å få en mer inngående forståelse ved å hospitere på vakt. Han er usikker på om noen i HR-avdelingen har erfaring med nattevakter, men synes det er høyst relevant og akter å finne ut av det. -Vaktarbeid er kanskje noe av det jeg savner å ha mer erfaring fra. Men jeg opplever i møtet med helsepersonell at å ha den treårige høyskoleutdanningen og noe erfaring fra pasientarbeid hjelper meg i forståelse og dialog.

Før vakten ser direktøren for seg 24 timer med intensiv læring! -Jeg har i privat sammenheng møtt leger, sykepleiere, bioingeniører, radiologer og andre som er i vakt, og jeg har som pårørende og pasient sett samarbeidet om svært viktige tjenester. Nå gleder jeg meg til å se dette fra den «andre siden» og til å møte de viktigste medarbeiderne vi har – nemlig de som arbeider direkte med pasientene.

En rolig, men innholdsrik natt

Vakten starter rolig i akuttmottaket. De ansatte i mottaket har fått med seg at sjefen er med vakthavende medisiner på vakt. Remme ber om at ting ikke gjøres annerledes bare fordi han er tilstede.

Vakthavende Samstad har en av sine roligste vakter på lenge. Det er god plass på sengeposter og intensivavdelingen, så jobben med å finne ledig sengeplass til nye pasienter gikk direktøren glipp av. --Vi hadde vel heller ingen samtidighetskonflikter, og vi fikk til og med litt hviletid. Direktøren møtte flere rundt om kring på sykehuset som understreket at det er en rolig vakt.

«Vi fikk gjort en benmargsaspirasjon og sett i mikroskop, sprunget på en stansalarm og tatt imot en sepsispasient»

Direktøren sier han godt forstår hvordan variasjon påvirker trykket i avdelingene. -Jeg har som pårørende vært i sykehuset i influensasesongen og sett hvordan dette påvirker både akuttmottak, intensiv, sengepost og kliniske støttefunksjoner med masse korridorpasienter og kompliserte medisinske prioriteringer. -Vakten har økt min forståelse og kunnskap om hvor komplisert den medisinske triageringen, oversikten og prioriteringen er.

Selv om det var relativt rolig, forteller nattens duo Samstad-Remme om en innholdsrik natt med stor variasjon i problemstillingene. -Vi fikk gjort en benmargsaspirasjon og sett i mikroskop, sprunget på en stansalarm og tatt imot en sepsispasient. Direktøren fikk også se noen av dilemmaene vi så ofte står overfor, for eksempel når det er riktig å avslutte behandling heller enn å eskalere den, forteller Samstad.

Natten er over

Direktøren sier at Eivind var godsinnet og lot han få sove mellom kl. 02:00 – 04:30 i hans vaktseng, mens han selv hvilte på sofaen på intensiven. Eivind på sin side ble imponert over Espen. -Han holdt koken natten igjennom, og var ikke vond å be selv når jeg ba han komme opp på intensivavdelingen etter noen timer på øret. 

«Det å forstå og vise gjennom egen handling at en forstår – tror jeg vil være en viktig egenskap i ledelse av fremtidens kunnskapsorganisasjoner»

Direktøren forteller at han ble tatt veldig godt imot av svært engasjerte medarbeidere. Han tror nok  det vil være nyttig for alle som arbeider i helseadministrasjonen å øke eller oppfriske sin forståelse for situasjonen som leger, sykepleiere og andre fagpersoner har i vakt og turnusordninger. 

-Jeg er opptatt av at vi som ledelse skal legge til rette for at våre fagpersoner lykkes i sitt møte med pasientene, og at pasientene er fornøyd i sitt møte med oss. Det å forstå og vise gjennom egen handling at en forstår – tror jeg vil være en viktig egenskap i ledelse av fremtidens kunnskapsorganisasjoner.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer