Nyheter > Fra foreningen

Har du søkt på eller kommet i gang med en lederutdanning? Er det noe du vurderer? I år deler Ylf ut til sammen 120.000 kroner i stipend.

Ylf ønsker å bidra til at leger tar lederutdanning, og i år skal det deles ut stipender for til sammen 120.000 kroner. Det deles ut enkeltstipender på inntil 60.000 kroner per søker.

Hvem kan søke?

Stipendene er forbeholdt leger som tar formalisert lederutdanning. Det er åpent for alle Ylfs medlemmer å søke, men nåværende og tidligere tillitsverv i Ylf vil vektlegges ved prioritering av søkere.

Det er mulig å søke stipend til en lederutdanning du ønsker å søke på, allerede har søkt på eller er i gang med. Det kan søkes om å få dekket utgifter i forbindelse med lederutdanningen, herunder:

  • Kurs-/studieavgift
  • Bo- og reiseutgifter ved utdanning utenfor hjemstedet
  • Kursmateriell og relevant litteratur
  • Annet nødvendig utstyr knyttet direkte til utdanningen (for eksempel software)

Hvordan søke?

Søknaden må inneholde:

  • Et personlig søknadsbrev, inkludert beskrivelse av motivasjon for utdanning og hvordan denne er tenkt brukt
  • Søkers CV, inkludert eventuelt tidligere ledererfaring
  • En beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen vedlagt kursprogram
  • Konkret oversikt over hvilke utgifter som ønskes dekket og summen av disse
  • Andre potensielle bidragsytere det er søkt støtte fra, inkludert arbeidsgiver
  • Kurs-/studieprogram for utdannelsen det søkes støtte til må vedlegges søknaden

Søknad om tildeling av stipend kan sendes på mail til charlotte.nielsen@legeforeningen.no eller per post til Yngre legers forening, postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Søknadsfristen er 4. juni 2020.

Hvordan tildeles stipendene?

Ylfs valgkomite utgjør innstillingskomite, og fremlegger en begrunnet anbefaling for Ylfs styre. Ylfs styre avgjør søknadene og tildeler stipend på bakgrunn av innstilling fra valgkomiteen og de innkomne søknadene.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer