Nyheter > Aktuelt

Alle virksomheter som fortsatt ønsker å utdanne leger i spesialisering i en av "sykehusspesialitetene" etter 1. mars må søke ny godkjenning. Hvis søknaden ikke omfatter alle spesialiteter virksomheten tilbyr utdanning i etter dagens ordning, vil det kunne få store konsekvenser for leger i pågående spesialisering.

Om forfatteren: Nina Evjen er spesialist i medisinsk mikrobiologi, utdanningssjef og leder av Enhet for utdanning - utvikling i Medisinsk fagavdeling i Legeforeningen og master i helseadministrasjon.

I den nye ordningen for spesialistutdanning av leger, er kravene til utdanningsvirksomhetene endret. De nye kravene er forankret i Spesialistforskriften og gjelder fra 1. mars 2019, når utdanning etter ny ordning implementeres for del 2 og 3 av spesialistutdanningen.

Alle virksomheter som ønsker å utdanne leger i spesialisering i en av "sykehusspesialitetene" etter 1. mars 2019 må søke om godkjenning som utdanningsvirksomhet innen denne datoen. Dette gjelder også de som i dag har godkjenning som utdanningsinstitusjon. Godkjenningen etter gammel ordning opphører 1.mars 2019. Godkjente utdanningsinstitusjoner i dagens ordning som søker innen fristen, vil få midlertidig godkjenning frem til søknaden er ferdig behandlet av Helsedirektoratet. Se utdypende informasjon på Helsedirektoratets nettsider.

Legeforeningen har fått signaler om at enkelte foretak som i dag tilbyr utdanning i generell indremedisin og/eller generell kirurgi, ikke vil søke godkjenning for del 3 for henholdsvis indremedisin og kirurgi etter ny ordning. De ønsker kun å tilby utdanning i de tidligere grenspesialitetene etter overgangen til ny ordning. Velger avdelingen en slik løsning, vil den også miste godkjenningen for å gi utdanning i generell indremedisin eller generell kirurgi etter gammel ordning. En slik situasjon vil få alvorlige konsekvenser dersom avdelingen har ansatt leger i spesialisering som ønsker, og har rett til, å søke godkjenning etter gammel ordning, men som mangler tjenestetid for å oppfylle kravene i hovedspesialiteten generell kirurgi eller indremedisin.

Problemstillingen er tatt opp i møte med Helsedirektoratet og representanter for de regionale utdanningssentrene, som vil følge opp saken. Legeforeningen har bedt Helsedirektoratet gå ut med konkret informasjon til utdanningsavdelingene om risiko og konsekvenser ved en slik tilnærming.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer