Nyheter > Aktuelt

Linn Drægni er LIS i mikrobiologi på Haukeland universitetssjukehus. Vi har spurt henne hvordan dagene er nå for tiden og hva klinikerne bør vite om diagnostikken av koronavirus.

Hvordan er en dag som LIS i mikrobiologi til vanlig?

Vi går nok færre skritt per dag enn mange klinikere. Da jeg jobbet i klinikken tok jeg ofte faglige beslutninger småløpende på vei til neste pasient, nå tas de med hvilepuls. Hverdagen er variert med stadig nye problemstillinger. Det er selvsagt en del rutineoppgaver som å mikroskopere en leddvæske eller ringe ut funn av E. coli i blodkultur, men det er også mange faglige nøtter der vi sammen med rekvirenten må vurdere om funnet har klinisk relevans for den aktuelle pasienten. Det er mye rom for faglig diskusjon, og spennende prøver blir gjerne tatt opp i plenum.

Hvordan er dagene nå for tiden?

For tiden jobber jeg på virologisk/molekylærbiologisk seksjon, og telefonen ringer oftere nå om dagen enn før. Samtidig merker vi nedgang i rekvirering av andre analyser. Det er noen få analyser vi har måttet ofre for covid-19-diagnostikken, men det er viktig å få frem at det meste kan analyseres som før. Andre pasientgrupper må ikke glemmes oppi alt dette.

Hva er særlig utfordrende med dagens situasjon?

Som resten av landet har vi mangel på prøvetakingsutstyr og reagenser/forbruksmateriell til PCR-analysen. Vi må dermed gjøre prioriteringer. Alle kan ikke testes.

Hvordan er testen dere undersøker om en pasient er smittet med koronavirus?

Det er en PCR-analyse som påviser Sarbeco betacoronavirus inkludert SARS-CoV-2 (covid-19-virus). Den kan kjøres enten alene, eller som del av vår eksisterende luftveispakke som inneholder flere andre luftveisagens. Innlagte pasienter kjører vi nå for seg selv i oppsett på åtte prøver om gangen gjennom hele dagen. Det tar inntil fire timer fra vi mottar prøven til svaret er klart. Øvrige prøver fra helsepersonell, allmennpraksis eller legevakt kjøres i oppsett på ca. 90 prøver og det tar mellom seks og syv timer før svarene er klare.

Hvor sikker er testen for koronavirus?

PCR-analyser har generelt sett høy sensitivitet og spesifisitet så lenge prøven er tatt riktig og under en akutt infeksjon. Dersom prøven tas lengre ut i forløpet når pasienten er på bedringens vei, vil sensitiviteten synke.

Hvis dere får et positivt svar, hva gjør dere da?

Vi ringer rekvirenten så fort som mulig. Det er som regel rekvirenten som varsler videre til smittevernlege i kommunen som så varsler Folkehelseinstituttet. Vi må også sende kopi av prøvesvar til MSIS.

Har du noen tenker om at man ikke kan teste alle?

Det gir liten mening å teste alle. Inkubasjonstiden kan være på opptil 14 dager. Det er ikke mulig å vite hvor i forløpet en asymptomatisk person befinner seg og karantenetiden må uansett opprettholdes uavhengig av svar. Hos en asymptomatisk person vil også virus-nivået være lavere og gi risiko for et falskt negativt svar. I tillegg er det både internasjonal og nasjonal mangel på prøvetakingsutstyr, samt reagenser og forbruksmateriell, så det er ekstra viktig at prøvene tas kun der svaret vil ha en praktisk konsekvens.

Er det fare for at dere kan smittes av koronavirus i en positiv prøve?

Nei, på lik linje med andre luftveisagens som smitter via dråpesmitte (f.eks. influensa) håndteres prøvene i avtrekkskap.

Det ser ut til at det snart kommer hurtigtester for koronavirus. Hva tenker du om dem?

Hurtigtestene er basert på måling av antistoffer og vil derfor ikke være nyttig tidlig i forløpet eller for å avklare en akutt infeksjon. Disse testene vil primært være til hjelp for å sjekke om en person som har vært syk faktisk hadde korona (spesielt når vi vet mer sikkert om infeksjonen gir immunitet). De kan også være nyttige som ledd i epidemiologisk kartlegging.

Er det noe klinikerne bør huske på når de sender inn prøver til mikrobiologisk diagnostikk?

Vi er veldig glade i relevante kliniske opplysninger her på laben, uavhengig av hva slags prøve du tar. Det er viktig at prøver av koronavirus tas på god indikasjon, slik at vi har tilgjengelig prøvetakingsutstyr og reagenser til inneliggende pasienter.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer