Spalter > Intervjuet

Christer Mjåset

- Helsetjenesten kan spare milliarder på å gi fastlegen litt mer tid med pasientene, sier general for Trønderopprøret, Tor Magne Johnsen.

På bildet (fv): Tor Magne Johnsen, Hanna Helgetun Krogh, Vegard Berge, Inga Marthe Grønseth, Tone Dorthe Sletten

I høst kom det nyheter fra Midt-Norge om at det var startet et «Trønderopprør» blant allmennlegene. Opprøret kom samtidig som det ble annonsert at fastlegeordningen var i krise. Rekrutteringen sviktet og erfarne fastleger så etter andre ting å gjøre.

Trønderopprøret viste til at fastlegeordningen var underfinansiert, og at nye, friske midler var ønsket. Siden den gang har ikke trønderne sittet stille. De har snakket med politikere, kommuner, sykehusledere og journalister.

Yngrelger.no møtte generalen for Trønderopprøret Tor Magne Johnsen å epn pressekonferanse i Oslo sist uke. Der presenterte trønderne en undersøkelse om fastlegers arbeidsforhold.

Yngreleger.no

Hva er egentlig Trønderopprøret?

Tor Magne Johnsen

Trønderopprøret er en gjeng med dedikerte fastleger og universitetslektorer som innså at det ikke var mulig å fortsette som fastlege. Og vi innså også at studentene våre på medisinstudiet ikke lenger planla å søke på jobber i allmennpraksis. Både rekrutteringssvikt og frafall med andre ord. Så på bakgrunn av denne situasjonen, besluttet vi å prøve og gjøre noe med dette her. Vi vurderte om vårt engasjement skulle kanaliseres via Legeforeningen, men tenkte at vi står langt friere som en helt uavhengig gruppe. Da kunne vi for eksempel kontakte politikerne direkte, og vi opplever at vi har oppnådd nettopp det, nemlig snakke med beslutningstakerne i den norske helsetjenesten. Og det har satt fart på sakene. 

Yngreleger.no

Fortell oss kort om den undersøkelsen dere har gjennomført?

Tor Magne Johnsen

Vi ønsket tall på hva fastlegene utrettet i løpet av en arbeidsdag. Vi håpet at det kunne gi svar på hvorfor fastlegeordningen er så overbelastet. Hvorfor fastlegene kjenner på en utilstrekkelighet. Og så ønsket vi å få tall på om realiteten virkelig er så ille som vi opplever selv – at det er krise i fastlegeordninga og at den er på randen av en kollaps.  

Yngreleger.no

Tidsundersøkelsen til HDir viser at fastleger jobber mye, faktisk mellom 55-60 timer per uke. Det er ti timer mer enn en sykehusleger så det er åpenbart at arbeidsbelastningen er stor. Er det noe annet fra undersøkelsen deres du vil trekke fram?

Tor Magne Johnsen

Det viktigste er kanskje at vi nå har tall på alt det fastlegene utretter i sine praksiser, og det er ikke rent lite, men vi har også tall som peker i retning av at det er store gevinster å hente på å gi fastlegene litt mer tid med pasientene. Hvis man gir rom og ressurser for å kunne bruke litt lengre tid i konsultasjonene, så ser det ut til at dette kan gi færre innleggelser på norske sykehus fordi færre pasienter blir sendt videre til andrelinja. 

Og det her de enorme besparelsene ligger - for begynner man å regne på dette, kommer man fort opp i milliardbeløp. Du må huske at utgiftene til fastlegeordningen utgjør under 4% av helsebudsjettet, men samtidig så behandler vi over 80% av pasientene selv. Og utgiftene til en konsultasjon hos fastlegen er omlag 3 % av utgiftene til et liggedøgn på sykehus. Skal man virkelig redusere helsekostnadene, er det å redusere liggedøgnene på sykehus spesielt effektivt. Og det kan altså vi fastleger hjelpe til med å gjøre. 

Yngreleger.no

Har dere noen konkret løsning på fastlegekrisen?

Tor Magne Johnsen

Ja, det har vi. Vi har mange tanker rundt det, men en løsning er at «normtallet» må ned. Normtallet er hvor mange pasienter det er forventet at man har på sin liste i en fulltidspraksis. Normtallet er fortsatt 1500 og har stått standby siden 2001. 

Problemet er at vi opplever at siden 2001 har jobben knyttet til hver pasient bortimot økt med det dobbelte. Sammenlignet med 2001 så mener vi derfor at normtallet må ned, og vi tror at det er riktig at det reduseres til 1000 pasienter. Og da må det mange nye fastleger inn i ordninga. 

Yngreleger.no

Og flere midler? 

Tor Magne Johnsen

Det må mere ressurser til. Fastlegeordninga er stemoderlig behandlet over tid, og vi frykter at dette kan gå ut over kvaliteten på den helsetjenesten vi gir. 

Yngreleger.no

Ut ifra Ylfs egne tall ønsker hele 30 % av LIS1 (tidl turnusleger) å bli allmennleger. Hva er ditt budskap til LIS1 som ønsker å jobbe i allmennpraksis? 

Tor Magne Johnsen

At det er håp. Alle politikerne synes å være enige om at det må skje en endring, og det må skje raskt. Det vil nok sannsynligvis ta tid før vi får etablert en ny og stabil fastlegeordning, men det er håp! Det skal understrekes!  

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. DNLF burde sikre, at avtaler og overenskomster samt LO og Hoeyesterett-sikret lovpliktig overtids-betaling faktisk overholdes. Vi behoever ikke oproer, hvis vi forhandler og fastholder gode avtaler og overenskomster. Jeg har nu anmeldt en offentlig arbeidsgiver til Lensmannen/politiet etter et aars manglende betaling av overtids-50% per overtids-time og etter et aars korrespondanse og forhandlinger med kommune og fylkeskommune uten resultat. - arbeidsgiver godkjente overtiden, men betalte 1:1 mot Arbeidsmilioe-lovens 1.4 : 1 og DNLF lokalavtale/overenskomst 1.5 :