Nyheter > Debatt og perspektiver

iStock/GenerationClash

God pedagogikk gir LIS-leger mulighet for progresjon og følelse av mestring, noe som er essensielt for trivsel og kompetanse i helsevesenet. Her er noen råd til hvordan få det til.

Som ung lege i spesialisering er hverdagen ofte preget av hvordan systemet ikke alltid strekker til, og vi bruker mye tid på å diskutere alt som ikke fungerer. Det er en stadig kamp med lite optimale IKT-systemer, frustrasjon over arbeidsbelastning og spesialiseringsløp. Da er det viktig og ikke minst godt å kunne trekke frem ting som faktisk fungerer!

God pedagogikk er en hjørnestein også under spesialisering av leger. Her kommer noen av ingrediensene fra hematologen på Sykehuset Østfold Kalnes som bidrar til nettopp dette.

  • 1. Invester i god kasustikkbasert undervisning. Vi er ofte presset på tid, og det er ikke alltid lett å sette av tid til undervisning under visitten. Å bruke ti minutter ekstra på en tilstand daglig, har vist seg å øke både interesse og forståelse for faget. En kasustikkbasert læringsform har også vist seg å være lettere å huske og det motiverer til ytterligere utdyping.
  • 2. Gjør plass til å veilede prosedyrer. Å gi LIS-leger rom til å utføre prosedyrer under veiledning, sikrer både ferdighetsutvikling og kvalitetssikring. Det er godt å vite at man kan gi fra seg roret når hendene blir ustødige første gang man står med et skop eller gjør en beinmargsbiopsi. Om pasienten er stabil og prosedyren lite kritisk, bør man prøve å veilede LIS-legen gjennom hele prosedyren. En gjennomført prosedyre fra start til slutt gir mer læringsutbytte og forbedrer muligheten for å lykkes neste gang. Dette bidrar også til å heve kompetansen til legene på vakt.

  • 3. Invester i kontinuerlig oppdatering av kunnskap. Gjennom en kunnskapssøkende tilnærming til faget vil man kunne innarbeide gode vaner hos yngre leger. Det er viktig uavhengig av hvor man er i karrieren. En slik kultur bidrar både til bedre fagutvikling og oppdatert kunnskap.

  • 4. Gi flere tilbakemeldinger. Alle er avhengig av tilbakemelding for å bedre kvaliteten på arbeidet vårt. De fleste har et forbedringspotensial, og vi bør våge å evaluere hverandre.
  • 5. Vær raus med ros. Sett pris på det som er bra og tør å løfte frem det som fungerer.

God pedagogikk gir leger i spesialisering mulighet for progresjon og følelse av mestring, noe som er essensielt for trivsel og kompetanse i helsevesenet. Kanskje kan rådene over brukes i din egen arbeidshverdag?

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer