Nyheter > Aktuelt

Lønnsøkning? Trange nye sykehusbygg uten kontorer? Lønn for stipendiater? Disse spørsmålene diskuteres og stemmes over av landsrådet på Ylfs tariffkonferanse hvert år. I år hadde vi òg et hyggelig bakteppe med 110-årsjubileum som ble markert med brask og bram i Gamle Logen i Oslo.

Ylf-styret er svært godt fornøyd med tariffkonferansen og fikk mye med seg til arbeidet fremover.

- Det var en veldig fin og engasjerende debatt og, som alltid, kloke innspill fra landsrådet som gjenspeiler alt vi står i i sykehushverdagen. Alt som kom frem tar vi i styret med oss når vi skal fortsette arbeidet med å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene våre, sier nestleder Ingeborg Henriksen.

Beanca Grottenberg er styremedlem i Ylf og var med å arrangere konferansen.

- Det er jo dette som er gøy med å være tillitsvalgt! Som del av kurskomiteen, får man jo innblikk og mulighet å utforme programmet. Å bli kjent med et nytt landsråd og være delaktig i viktige diskusjoner, er jo enormt motiverende, sier hun.

Hånd på rattet når sykehus bygges og stipendiaters lønn skal opp

En viktig sak i årene som kommer er å sørge for at sykehusene som bygges blir store nok og godt utformet. Landsrådet vedtok at Ylfs styre skal arbeide for konkrete tiltak til medvirkning i planlegging og bygging av sykehus.

Visste du at en stipendiat typisk tjener godt under 500.000 kroner i året? Det er ikke holdbart, og landsrådet vedtok at vi skal jobbe for at stipendiater skal ha lik lønn som de ville hatt i klinisk stilling.

Yngre lægers forening 110 år

"Yngre lægers forening" ble etablert i 1911, allerede 25 år etter stiftelsen av moderforeningen - vi er dermed den eldste underforeningen i Dnlf! Vår første formann (som det het da) var Einar Onsum (1876-1963). Han skrev noen år senere:

"Mange av oss yngre var nokså skuffet over at Lægeforeningen ikke gikk inn for bedring av sykehuslægenes stillinger; økonomiske forhold, arbeidsmengden, uregelmessigheter ved ansettelser, lægenes vanskelige stilling i sykdomstilfelle."

Ganske gjenkjennelige problemstillinger for Ylf også i dag.

"Mange av oss yngre var nokså skuffet over at Lægeforeningen ikke gikk inn for bedring av sykehuslægenes stillinger; økonomiske forhold, arbeidsmengden, uregelmessigheter ved ansettelser, lægenes vanskelige stilling i sykdomstilfelle."

- Et særlig høydepunkt var jubileumskurset! Særlig innblikket i 96-oppgjøret, som engasjerte hele salen, var et særdeles godt innlegg. Dette er min tredje tariffkonferanse som Ylfer, og jeg blir stadig imponert over foreningens medlemmer i debatt om viktige prioriteringer angående lønns- og arbeidsvilkår. Og så vil jeg trekke frem at det var mange LIS1 på talerstolen, som farget debatten, sier styremedlem Beanca Grottenberg.

Jubilanten ble først feiret med et historisk tilbakeblikk. Kardiolog Cecilie Risøe hadde en fargerik samtale med styremedlem Lillan Haugen om å være gravid sykehuslege på starten av 80-tallet, og mange satt nok kaffen i halsen av å høre hvordan forholdene var på den tiden.

Retrospektoskopet ble rettet lengre tilbake, og et mangefasettert panel diskuterte hvordan legerollen har endret seg gjennom de siste fem-seks dekader. Pensjonert thoraxkirurg Mons Lie (f. 1938), tidligere leder av LEFO Olaf Aasland, redaktør i Tidsskriftet for den norske legeforening og leder i Ylf Kristin K. Utne bidro til å drøfte dette. Det ble en spennende diskusjon, og dr. Lie oppsummerte det godt med et sitat fra hans studietid i Newcastle på 60-tallet:

- 24 hours a day, 7 days a week - that's all I ask of you

"24 hours a day, 7 days a week - that's all I ask of you"

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer