Nyheter > Aktuelt

- Vi må ha en økt intensivkapasitet og kunne takle naturlige svingninger, med mulighet til å skalere opp eller ned etter behov, sier Kristin Utne.

Tirsdag 11. januar holdt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sin første sykehustale. Talen ble holdt på Universitetssykehuset i Nord-Norge hvor helseministeren presenterte sine mål og forventninger til sykehusene for 2022.

Kapasiteten på norske sykehus, og spesielt intensivavdelingene, har skapt store utfordringer gjennom hele pandemien. Kjerkol lanserte i talen en tiltakspakke på 1,5 milliarder kroner, for å sikre sykehusene økonomiske rammer til å håndtere den kritiske situasjonen i det kommende halvåret.

– Med denne tiltakspakken forventer vi at sykehusene styrker kapasiteten i sykehusene på avdelinger med økt belastning. Her er behovet størst i intensivavdelinger og i psykisk helsevern, sa Kjerkol.

Må ta signalet på alvor

De friske midlene skal dekke høyere kostnader som følge av økt beredskapsnivå og smitteverntiltak, i tillegg til økte kostnader til overtid og innleie på grunn av fravær og karantene blant de ansatte.

Kristin Utne, leder i Yngre legers forening, er glad for tiltakspakken som hun understreker må sikre gode, lokale ordninger.

– Vi forventer at arbeidsgiverne tar dette signalet fra helseministeren på alvor, og kompenserer legene som står i en svært belastende arbeidssituasjon, og som har gjort det i to år, sier Utne til yngreleger.no og legger til:

- Vi har behov for en reell tillitsreform og lavere dokumentasjonskrav, om dette kommer vet vi ikke.

Utne påpeker at det i det kommende året også er et stort behov for tydeligere og mer fleksible beredskapsplaner.

- Vi må ha en økt intensivkapasitet og kunne takle naturlige svingninger, med mulighet til å skalere opp eller ned etter behov. Dette må rigges bedre nå, sier hun.

Helseministeren understreket også at når behandlinger ved sykehusene blir utsatt på grunn av høyt på intensivavdelingene, så skal de erstattet bortfallet av den innsatsstyrte finansieringen.

- Vi er godt rustet når det kommer til utstyr, både når det gjelder smittevern, respiratorer og legemidler. Vi har mange kompetente fagfolk, men vi trenger flere av dere, understreket Kjerkol og fulgte opp med at regjeringen ønsker å sette av midler til å utdanne 200 nye spesialsykepleiere.

Mer spesialisert helsepersonell

Kristin Utne sitter i den nyoppnevnte helsepersonellkommisjonen, som skal kartlegge og foreslå tiltak for å dekke behovet for helsepersonell frem mot 2040.

- Det er positivt at helseministeren er tydelig på at det trengs mer spesialisert helsepersonell. I dag henter vi en for stor andel av legespesialistene våre fra utlandet, og det gjør oss sårbare i kriser. Jeg håper derfor at vi i kommisjonen kan se på en helhetlig dimensjonering av spesialistutdanningen, slik at vi utdanner våre egne spesialister i fremtiden, sier Utne.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer