Nyheter > Fra foreningen

iStock/VILevi

Ønsker du å bidra i Norsk medisinstudentforening sitt utvekslingsprogram? Ønsker du å gi norske medisinstudenter muligheten til å reise på utveksling, og gi internasjonale studenter et innblikk i det norske helsevesenet?

Norsk medisinstudentforening er på utkikk etter sykehusleger som kan ha utvekslingsstudenter på hospitering.

Studentene kommer til Norge i 4 uker i januar som en del av vårt utvekslingsprogram gjennom IFMSA (den internasjonale medisinstudentforeningen). Denne utvekslingen er anerkjent av mange medisinske fakulteter verden over og er svært populær blant studentene.

På klinisk utveksling gjennom vårt utvekslingsprogram blir studentene plassert på en sykehusavdeling i fire uker, hvor de følger en lege og opplever hvordan det er å jobbe på en avdeling i andre omstendigheter enn i hjemlandet. For å delta på denne utvekslingen må man ha fullført 5.semester av medisinstudiet. Mange norske medisinstudenter reiser til andre land gjennom denne ordningen, og opplever det som svært lærerikt.

Studentene kan fint ha en lege i spesialisering som veileder også

For at utvekslingen skal være trygg for de innreisende studentene og for miljøene som tar de imot, har vi satt krav for både studentene og sykehuset som tar dem imot. Studentene kommer fra ulike steder i verden, og snakker engelsk. Vi krever negativ MRSA test før studentene kan begynne å hospitere på sykehuset. For studenter som kommer fra land med høyforekomst av tuberkulose, er det også krav om å fremlegge negativ tuberkulosetest før hospiteringsstart.

Studentene skal hospitere 8 timer per dag, 5 dager i uken. Vi krever at studentene har minimum 80% oppmøte for å gi dem sertifikat for utvekslingen. Under hospiteringen skal studentene ha en veileder ved sykehuset, som regel er veilederen overlege på avdelingen studenten skal hospitere på, men det er fleksibelt. Studentene kan fint ha en lege i spesialisering som veileder også.

Veilederen skal møte studentene ved hospiteringsstart for å diskutere forventninger og mål med hospiteringen. Det er opptil veilederen å bestemme hvilke oppgaver studenten får lov til å gjøre under hospiteringen etter studieår og kompetansenivå.

For å kunne sende norske studenter på utveksling, er vi nødt til å ta imot utvekslingsstudenter fra andre land. Utveksling er lærerik og nettverksbyggende både for studentene og for miljøene som tar de imot. Vi håper at dere vil gi studenter gjennom vårt utvekslingsprogram muligheten til å hospitere på deres sykehus.

Høres dette spennende ut? Send oss en e-post innen midten av oktober slik at vi får god tid til å planlegge for studentene som kommer.

Send e-post til: leder@medisinstudent.no

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer