Spalter > Mitt funn

Foto: Privat

Øivind Ørstavik disputerte 27.08.2015 for graden Ph.D. ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «Ca2+ sensitization, PDE inhibition and myosin activation: A scrutiny of the cardiac effects of levosimendan and omecamtiv mecarbil».

Artikkelen ble publisert i Forum 4/2015.

Hva var bakgrunnen for prosjektet?

- Prosjektet hadde som utgangspunkt å studere effekten av to inotrope medikamenter (levosimendan og omecamtiv mecarbil) på kontraktile parametre i sviktende hjerte. Man vet at ved hjertesvikt skjer det flere patologiske forandringer. Disse forandringene er både intracellulære endringer i forhold til signaleringsveier og direkte strukturelle endringer på kardiomyocyttnivå. Det er kjent at disse endringene påvirker den kontraktile evnen til kardiomyocyttene og dermed hele hjertets slagkraft. Det er i tillegg også vist at å øke slagkraften til hjertet gjennom aktivering av enkelte av disse signalveiene (som feks. beta-adrenerg reseptoraktivering og økning av cAMP nivåer) er forbundet med økt mortalitet. Det er derfor viktig å studere effekten av nye inotrope medikamenter på kontraktilitet grundig, samt å studere effekten på kjente intracellulære signalveier og reseptoraktivering.  

Hva er ditt viktigste funn?

- Det viktigste funnet i min avhandling er at det klinisk benyttede inotrope medikamentet levosimendan har inotrope effekter på hjertet som kan forklares gjennom aktivering av en signalvei som er mediert gjennom økning av cAMP nivåer, og dermed også medfører økt energiforbruk i sviktende menneskehjerter. Tidligere har man trodd at levosimendan øker hjertets slagkraft primært gjennom sensitivisering av Ca2+ på myofilamentnivå. Avhandlingen viser derimot at det i stor grad er aktivering av cAMP-medierte signalveier som fører til økt kontraktilitet. Ettersom økning av slagkraften gjennom cAMP-medierte signalveier er forbundet med økt mortalitet, kan dette funnet være med på å forklare noen av de skuffende kliniske studiene på levosimendan. Avhandlingen studerer også omecamtiv mecarbil, et nytt inotropt medikament. Vi fant at også dette medikamentet har effekter på kontraktilet som kan være ugunstig i behandlingen av hjertesviktpasienter.

Hvordan ble du engasjert i dette prosjektet?

- Prosjektet startet gjennom en forskerlinjeoppgave jeg begynte på under studietiden. Jeg var interessert i forskning og ble raskt engasjert i studien på levosimendan, som etter hvert ble videreutviklet for å passe til en doktorgrad.

Hadde du dette som fulltidsstilling, og hadde du eventuelt noe annet arbeid ved siden av?

- Jeg arbeidet fulltid i to år etter studiet. Sammen med arbeidet fra forskerlinjen var det nok til å fullføre avhandlingen. Ved siden av forskningsarbeidet hadde jeg undervisningsansvar i grunnmedisinske fag på en skole for alternativ medisin.

Hva har du tenkt til å gjøre videre?

- For tiden fullfører jeg turnustjenesten med allmennpraksis i kommende halvår. Etter det holder jeg døren åpen for flere muligheter, men mest sannsynlig vil jeg fortsette med klinisk arbeid i noen år fremover, gjerne med noe forskning ved siden av, dersom riktig prosjekt byr seg.

Klar for disputas?

Skal du eller andre Ylf-medlemmer du kjenner snart disputere? Tips yngreleger.no ved å sende en mail til hannevaleur@gmail.com.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer