Nyheter > Aktuelt

Det sier Charlotte Mack. Yngreleger har intervjuet tre av foreningens tillitsvalgte. De formidler et brennende engasjement for å gjøre arbeidshverdagen best mulig for sine kolleger.

Ulike utfordringer og konflikter kan gjøre arbeidshverdagen vanskelig, for eksempel trøblete vaktplaner, permisjon og ferie. Hver dag arbeider de tillitsvalgte i Ylf for å hjelpe medlemmene med alle slags utfordringer. De står rakrygget i møtet med arbeidsgiver. De mekler og kommer med løsningsforslag. Yngreleger har intervjuet tre av foreningens tillitsvalgte. De formidler et brennende engasjement for å gjøre arbeidshverdagen best mulig for sine kolleger.

Charlotte Mack

Charlotte Mack er tillitsvalgt i Ylf for første gang og er tillitsvalgt for LIS1-legene ved UNN Narvik.

Hvorfor ble du tillitsvalgt?

Jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet. Da jeg ble LIS1, ønsket jeg å jobbe aktivt med dette. Jeg har en søster som er lege i Tyskland, og hennes arbeidshverdag er en ganske annen enn min her i Norge. Når jeg hører om hvor tøft det er å være ung lege i Tyskland, får jeg lyst til å jobbe for å bevare og forbedre forholdene i Norge. Verdien av en god arbeidshverdag er uvurderlig! Som tillitsvalgt får jeg mulighet til å løse utfordringer på arbeidsplassen, og ikke bare sitte å klage over det som ikke fungerer. Det er givende.

Hva gjør du som tillitsvalgt?

Jeg har deltatt på flere tillitsvalgtkurs (modul 1- og 2-kurs). Der har jeg lært om avtaleverket som regulerer arbeidshverdagen vår. Denne kunnskapen har vært nyttig i arbeidet med ulike saker blant LIS1-legene. Noen saker er mer utfordrende enn andre, og jeg får alltid bistand fra Juridisk avdeling i Legeforeningen når jeg har behov. Det er utrolig gøy når man får gjennomslag og ser at jobben man gjør betyr noe for en kollega!

Hvordan synes du det er å være tillitsvalgt?

Det er lærerikt, utfordrende og givende. Å lære om avtaleverket har vært spennende og utrolig viktig for å forstå hva arbeidsgiver har lov til å be om og ikke. Jeg har faktisk stilt meg spørsmålet om dette kanskje er noe alle leger som skal jobbe i Norge burde kurses i – å kjenne sine rettigheter er viktig!

Verdien av en god arbeidshverdag er uvurderlig!

Lars Magnus Anker

Lars Magnus Anker er LIS i indremedisin og har lang erfaring som tillitsvalgt i Ylf. Tidligere har han vært tillitsvalgt for turnusleger og avdelingstillitsvalgt, nå er han foretakstillitsvalgt (FTV) ved Sykehuset Østfold HF.

Hvorfor ble du tillitsvalgt?

Jeg ble tillitsvalgt som turnuslege fordi det dukket opp problemer om overtid og lønn for mine turnuslegekollegaer, og det ville jeg gjøre noe med.

Hva gjør du som tillitsvalgt?

Jeg treffer og følger opp kollegaer som har utfordringer på jobb, og støtter dem i møter med arbeidsgiver. I tillegg hjelper jeg de avdelingstillitsvalgte med å vurdere arbeidsplaner og gir innspill til nye planer, lærer opp lokale tillitsvalgte og arrangerer tillitsvalgtdager lokalt i foretaket. Det er jevnlige klinikkmøter og møter med administrerende direktør, ofte i tett samarbeid med Overlegeforeningen og noen ganger tillitsvalgte fra andre yrkesgrupper. Jeg deltar også i mange arbeidsgrupper og liknende.

Hvordan synes du det er å være tillitsvalgt?

Det er først og fremst spennende og interessant. Møtet med kollegaer som har blitt utsatt for urett er kanskje det som engasjerer mest og gjør størst inntrykk. Jeg har blitt kjent med mange flotte tillitsvalgte fra hele landet, noe som er en fordel i arbeidet som foretakstillitsvalgt. I tillegg får jeg lært mye om håndtering og løsning av konflikter og uenigheter.

Møtet med kollegaer som har blitt utsatt for urett er kanskje det som engasjerer mest og gjør størst inntrykk.

Jørgen Sandberg Michelsen

Jørgen Sandberg Michelsen er LIS i onkologi ved OUS (nå i pappapermisjon). Han startet som avdelingstillitsvalgt for Ylf ved kreftavdelingen på Sykehuset i Vestfold, deretter var han klinikktillitsvalgt for kirurgisk klinikk og til slutt foretakstillitsvalgt på samme sted. Nå er han styremedlem i Ylf-styret.

Hvorfor ble du tillitsvalgt?

Min gode kollega Ingrid mente at vi trengte en tillitsvalgt i vår lille avdeling. Deretter rullet ballen. Som tillitsvalgt lærte jeg hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte for å sikre at pasientene får god behandling. For å få til det, er man helt avhengig av at de ansatte har det bra på jobb.

Hva gjør du som tillitsvalgt?

I styret er jeg kontaktperson for alle foretakstillitsvalgte i Helse Sør-Øst, og jeg har ansvar for medlemmene i Ylf som forsker. I tillegg arbeider jeg med en kartlegging av arbeidsbelastningen for leger i sykehus.

Hvordan synes du det er å være tillitsvalgt?

Det er lærerikt, tidvis krevende og veldig morsomt å bli kjent med de små detaljene som utgjør et godt helsevesen. I tillegg har jeg fått nye vennskap.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer