Nyheter > Debatt og perspektiver

Det greske alfabetet er snart oppbrukt, Erna Solberg havnet i nok en karantene, småbarns første ord er "Nakstad", og vår folkelige statsminister hr. Støre er snart fri for Jägermeister. Nei, denne julen er tragisk på så mange vis.

Men, det er viktig å huske at livet byr på andre vansker enn SARS. Hamsun sa at mennesker er vandrelys, de kommer, skinner litt og blir borte. Så la oss et øyeblikk legge pandemiens misere til sides. Vi sviker livet om vi spiller vekk tid på bagatellmessige konflikter (ribbe eller pinnekjøtt) eller taper leveår og helse på grunn av unngåelige hendelser (jule-assosierte forgiftninger). Her er jul og nyttår dessverre en høytid i dobbel forstand.

Men, det er viktig å huske at livet byr på andre vansker enn SARS

Heldigvis, har Yngreleger.no forfattet en resept med aktuelle tiltak mot noen av de vanligste jule-assosierte konflikter, lidelser og skader.

#

God eller gledelig jul etter julaften?

Konflikten rundt god/gledelig jul stikker antagelig dypest på Oslos vestkant, men redaksjonen tar ikke noe lettere på familier i ruin, bare fordi de bor i villa omkranset av stakittgjerde. Regelen er tross alt "gledelig jul" fra 1. juledag, men professor emeritus Finn-Erik Vinje kaller distinksjonen språksnobberi - til fine fruers skrekk og gru!

Rp.

Etter Occams prinsipp som vi kjenner fra medisinen -Pluralitas non est ponenda sine necessitate, skal det enkleste av to konkurrende prinsipper vinne. "God jul" brukt både før og etter julaften må nødvendigvis komme seirende ut.

Pinnekjøtt eller ribbe?

Jeg har hørt vandrehistorier om ødelagte ekteskap, brutte familiebånd og bitre arvestrider, etter opprivende krangler om det skal inntas ribbe eller pinnekjøtt til jul. Her er det selvsagt regionale forskjeller, der 75 % av vestlendingene bloter et lam til jul, er det skarve 14 % av folk på Sørlandet og Telemark som velger pinnekjøtt. Men det er et klimaperspektiv i debatten, og Yngreleger.no tar det på stort alvor. Karbonavtrykket til ribbe er desidert lavest med kun 4.9 kg CO2-ekvivalenter. Pinnekjøtt har ikke nubbesjanse med sine groteske 11.8 kg CO2-ekvivalenter. Vi vil heller ikke anbefale artssjåvinisme (eng. speciesism), da diskusjonen om hvilket dyr som helst bør slippe slakt til jul, ikke er en sikker vinner for hyggelige selskap.

Rp.

Redaksjonen vekter klimaargumentet høyest, og ser ingen annen mulighet enn å anbefale nøttestek – men sine beskjedne 2.9 kg CO2-ekvivalenter.

Må vi høre på dårlig musikk bare fordi det er desember?

Nei. Det er viktig å være klar over at julemusikk-eksponeringen som finner sted i desember, kun er basert på sedvane. Redaksjonen har ikke kunne finne noe juridisk presedens som kunne medført straffeforfølgelse dersom du ønsker å høre på musikk du faktisk liker.

Rp.

Dersom mor finner frem Kyrkjebøs juleslagere på Spotify, kan du med lov i hånd, kuppe platekusk-jobben for kvelden.

Sukker, kanel og smør på grøten - men hvilken rekkefølge!

Redaktøren har selv vært vitne til denne diskusjonen utspille seg - og problemstillingen vekker følelser som får de fleste militære konflikter til å blekne. En avklaring er høyst nødvendig.

Rp.

Redaksjonen har måtte innhente ekstern kompetanse, og etter nøye vurdering er konsensus at det klart mest hensiktsmessige er følgende rekkefølge: 1) Smør. 2) Kanel. 3) Sukker. Dette for å unngå prematur smelting av sukkeret, og forringelse av julegrøten.

Utilsiktede forgiftninger fra jule-assosierte planter

Jul, spirituosa og fettholdig mat kan som kjent ha sine hepatobiliære konsekvenser. Men jule-assosierte planter kan òg være en risikofaktor for alskens forgiftninger med potensiell dødelig utgang, som nettopp gjennomgått i en usystematisk oversiktsartikkel i BMJ (Huntington, 2021).

Eksempelvis nevnes julekranser som kan bestå av slyngsøtvier (Solanum dulcamara), hvilket inneholder solanin glykoalkaloider. Inntak medfører svært ubehagelige magekramper. Misteltein (Viscum album) er romantisk, men inneholder giftige viscotoxiner. Sågar juletreet kan forårsake en ubehagelig kontaktdermatitt hos enkelte individer. Av mer alvorlige forgiftninger, nevnes muskatnøtt (Myristica fragrans), som inneholder myristicin. Den kan forårsake både psykoser og dessverre død.

Rp.

Lesere bes sette seg inn i oversiktsartikkelen fra BMJ, og helst del den ut til gjestene i forkant av selskapet. Ta alle nødvendige forhåndsregler. Kontakt snarest Giftinformasjonen hvis uhellet er ute, tlf: 22 59 13 00

Julen som risikofaktor for død

En artikkel publisert i Circulation (Phillips et al. 2004) viste at både kardiell og ikke-kardiell mortalitet er høyere i julen og rundt nyttår. Det er to forhold her som gjør dette vanskelig å forebygge: Først, det er manglende kunnskap om hva som driver denne assosiasjonen, hvilket vanskeliggjør målrettede tiltak. Dernest, Yngreleger.no har liten mulighet til å avlyse julen, som selvsagt ville hatt stor risikoreduserende effekt og kunne spart liv. Hva gjør vi så?

Rp.

-For å leve trygt, må menneske legge nullvisjonen død. Vi må modig godta at fare er bygget inn i det menneskelige prosjekt. Bare aksept av en passe mengde risiko gir mennesket Licens to live. Vi mister lek, sjelefred og nytelse hvis vi blir besatt av beskyttelse og gjør livet til en borg, sa professor Per Fugelli.

Yngreleger.no ønsker alle en god og trygg (nok) jul samt et godt nytt år.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer