Arbeidsliv

Som følge av koronapandemien ble vårens LIS1-tjeneste noe utenom det vanlige for mange. Her finner du oppdatert informasjon om godkjenning av LIS1-tjenesten dersom du har vært berørt av korona.

Fravær

Hva skjer dersom jeg har mer fravær enn den tillatte fraværsgrensen på 12 dager i spesialisthelsetjenesten og seks dager i kommunehelsetjenesten fordi jeg har hatt infeksjon med SARS-CoV-2 (Covid 19), vært isolert eller sittet i karantene? - Fravær relatert til Covid-19 skal ikke føre til resttjeneste dersom det overskrider den tillatte fraværsgrensen, gitt at alle læringsmål for LIS1 er oppfylt. Det betyr at dersom du har over 12 dager fravær i spesialisthelsetjenesten eller over seks dager fravær i kommunehelsetjenesten og dette kan relateres til Covid-19, kan du likevel starte i LIS2/3 uten at du må gjennomføre resttjeneste, gitt at du har oppfylt alle læringsmålene for LIS1. Endringene som er gjort fremgår av spesialistforskriften § 15 og 31 og gjelder med virkning fra 20. mars 2020.


Dersom jeg har hatt mer fravær enn 12 dager i spesialisthelsetjenesten eller seks dager i kommunehelsetjenesten, vil det påvirke min totale utdanningstid før jeg kan søke om å bli godkjent spesialist? - Kravet til samlet utdanningstid før man oppnår spesialistgodkjenning er fortsatt minimum 6,5 år. Dersom du har hatt mer fravær enn 12 dager i spesialisthelsetjenesten eller seks dager i kommunehelsetjenesten som LIS1, må du derfor gjennomføre en større andel av den totale tjenestetiden som LIS2/3. Det betyr at den totale utdanningstiden din før du blir spesialist kan bli noe lenger enn minimumstiden på 6,5 år (1,5 år LIS1 + 5 år LIS2/3).

Læringsmål

Hva skjer dersom jeg ikke har fullført alle læringsmålene for LIS1 som følge av covid-19-situasjonen? - Før sommeren forslo myndighetene at læringsmål i LIS1 som ikke ble godkjent grunnet covid-19, skulle kunne tas igjen senere i spesialiseringsløpet. Forslaget ble sendt på høring. Høringen er fortsatt under behandling i departementet, men vi regner med dette raskt er avklart og vi vil oppdatere våre lesere så snart saken er endelig avklart.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer