Nyheter > Aktuelt

Legejobber.no er en stillingsportal for leger. Her kan du også få karriereveiledning og registrere deg som jobbsøker, slik at en rådgiver hos Legejobber kan hjelpe deg med å finne en potensiell arbeidsgiver.

Vi lever i en digital tid der så å si alle stillingsannonser ligger på nett. Slik var det ikke da den første stillingsannonsen sto på trykk i Tidsskriftet i 1883. - Tidsskriftet og Legeforeningen har i godt over 100 år hatt en sentral posisjon for leger som skal orientere seg i arbeidsmarkedet. Vi var tidlig ute med PDFer av stillingsannonsene på nett en gang tidlig på 2000-tallet og i 2010 ble Legejobber.no etablert, forteller Elisabeth Jacobsen i Legejobber.no.

Fragmentert stillingsmarked. Legejobber.no er Tidsskiftets stillingsportal og retter seg i all hovedsak mot leger som jobbsøkere. Siden 2017 har det pågått et arbeid for å videreutvikle den nettbaserte portalen. - I løpet av denne prosessen ble vi godt kjent med unge legers behov og utfordringer i jobbsøkerverdenen. Den digitale utviklingen har bidratt til mange gode løsninger og muligheter, men også til fragmentering av stillingsmarkedet, forklarer Jacobsen til yngreleger.no og fortsetter: - Mange arbeidsgivere annonserer på egne nettsider, i ulike stillingsportaler og i sosiale medier. Dessuten er det svært varierende kvalitet på stillingsannonsene. Ikke alle er like dyktige til å formidle innholdet i stillingen eller til å presentere seg som en attraktiv arbeidsgiver. Stillingsannonser med tynt innhold som ligger spredt i ulike kanaler gjør det vanskelig for legene å orientere seg. Det krever mye av en stresset jobbsøker.

Skreddersydd for leger. I arbeidet med å fornye Legejobber.no har Jacobsen ledet et team som har vært i kontakt med leger for å kartlegge deres behov, ønsker og frustrasjoner. - Det var nyttig, for i tillegg til å få en oppdatert og skreddersydd stillingsportal for leger, fikk vi god innsikt i unge legers yrkesmessige utfordringer. Mange vet ikke hva de vil bli og synes det er vanskelig å vite hva det innebærer å jobbe innenfor de ulike spesialitetene. Noen velger spesialitet tilfeldig og kan ende i jobber som ikke gir dem riktig faglig utvikling, eller som de ikke trives i. Vi begynte å vri hodene våre for å finne nye måter å hjelpe de unge legene på, forteller Jacobsen.

Karriereveiledning. Som et resultat av de unge legenes innspill, har Legejobber.no satset på utvikling av karriereveiledning og digitale verktøy. Målet er å hjelpe leger med karriererelaterte utfordringer. - I første omgang kan vi hjelpe til med å finne jobber innen allmennmedisin. Vi er i en oppstartsfase og kan dessverre ikke gape over alle spesialiteter med en gang. Vi har startet med å tilby generell rådgivning til leger som er usikre på hva de vil jobbe med, eller som for eksempel ønsker å prøve noe annet en stund, sier Jacobsen. Hun legger til at det kan se ut som om det er et generasjonsskifte, der unge leger er mer opptatt av fritid og livet utenfor jobben enn den eldre garde. - Det tar vi hensyn til. Vi ønsker at legene skal finne jobber de er motiverte for og som de vil trives i. For å kunne hjelpe legene med å finne riktig jobb, har Legejobber.no ansatt flere rådgivere. I Legejobber-teamet har vi en medisinskfaglig rådgiver som står til tjeneste for legene. Vi har også to rekrutteringsrådgivere som kjenner godt til alle aspekter av ansettelsesprosesser i allmennpraksis og som er i tett kontakt med både kommunene og legene, avslutter Jacobsen før hun legger til at tjenesten er gratis for medlemmer av Legeforeningen.

Les mer her!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer