Nyheter > Aktuelt

Siden i våres har Yngre legers forening arbeidet for at leger uten fast ansettelse skal få samme rett til gruppe 1-tjeneste som leger med fast ansettelse i Helse Sør-Øst. Fredag 13.12 ble denne retten sikret.

Leger i spesialisering som følger gammel ordning trenger den såkalte gruppe 1-tjenesten i løpet av spesialiseringen for å få godkjent spesialistutdanningen. Gruppe 1-tjenesten gjennomføres på utvalgte sykehus, kalt gruppe 1-sykehus, som for eksempel Haukeland Universitetssykehus og OUS-sykehusene. Gjennomstrøm-stillinger er stillinger av begrenset varighet som har til hensikt og dekke den delen av spesialiseringen det lokale sykehuset (gruppe 2-sykehus) ikke kan tilby. Hvem som får tilbud om gjennomstrøm-stilling har vært regulert etter en intern venteliste for hver enkelt helseregion.

I løpet av 2018-2019 ble Yngre legers forening gjort oppmerksom på OUS hadde sluttet å lyse ut vikariater når det ble ledighet, og heller valgte å supplere med leger på gjennomstrømslisten til gruppe 1-tjestene. Dette medførte problemer for leger i spesialisering som ikke hadde fast jobb, ettersom gjennomstrømslisten var forbeholdt leger med fast ansettelse på lokalsykehus. Som følge av manglende vikariater å søke på og samtidig manglende rett til å stå på gjennomstrømslisten, oppstod det en gruppe leger som kun manglet gruppe 1-tjeneste, men ikke hadde mulighet til å bli ferdig spesialist.

Etter lengre tids dialog mellom Legeforeningen og Spekter, er det nå enighet om en løsning for denne gruppen leger i Helse Sør-Øst. LIS-leger uten fast stilling og som kun mangler gruppe 1-tjeneste for å få fullført spesialistutdanningen sin får nå stå på gjennomstrømslisten. Dermed vil alle legene kunne få samme mulighet til å fullføre spesialistutdanningen, uavhengig av om de er fast ansatt eller i vikariat.

- Dette har vært en viktig sak for oss i høst, og det er gledelig at vi får i havn en løsning nå før jul, sier Ylf-leder Kristin Kornelia Utne. - At en gruppe leger som er nesten ferdige spesialister ikke skulle fått fullføre utdannelsen sin hadde vært svært beklagelig for den enkelte, i tillegg til at det er samfunnsøkonomisk sløsing av kompetanse, legger hun til.

Har du ikke fast stilling på ditt lokalsykehus og har behov for gruppe 1-tjeneste innen Helse Sør-Øst? Da sender du en mail til ylf.ous@gmail.com.

Alle som sender en mail til denne adressen vil bli vurdert av lokale tillitsvalgte i samarbeid med arbeidsgiver, slik at de som har behov for gruppe 1-tjeneste får plass på listen for gjennomstrøm-stillinger.

Har du flere spørsmål? Send gjerne en mail til ylf@legeforeningen.no

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer