Nyheter > Fra foreningen

Jørgen Sandberg Michelsen er FTV ved OUS, og har de siste to årene mottatt Ylfs lederutdanningsstipend. Det bruker han til å ta lederutdanning ved BI.

Hvert år deler Ylf ut lederutdanningsstipend på inntil 60 000 kroner per søker. Stipendene er forbeholdt leger som tar formalisert lederutdanning.

Jørgen Sandberg Michelsen er LIS i onkologi, foretaktillitsvalgt (FTV) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og tidligere styremedlem i Ylf. Han har studert en bachelorgrad i lederutdanning ved BI i ett og et halvt år. Det har vært mulig takket være Ylfs stipend for lederutdanning.

Han har hatt god nytte av studiet så langt.

– Selv om man lærer litt på medisinstudiet om ledelse, er man ikke automatisk en god leder fordi man er lege. Som tillitsvalgt har jeg vært tett på ledelsen i sykehuset, og ofte syntes jeg mye av logikken de brukte for å ta avgjørelser var vanskelig å få tak på. Det gjorde meg nysgjerrig på hva man lærer på et ledelsesstudie, og kanskje kunne bruke kunnskapen til å samarbeide bedre til beste for medlemmene, sier han.

Michelsen forteller at han har blitt mer ydmyk for ledergjerningen som særlig seksjonslederne gjør.

– De er helt ytterst i lederlinjen og står nokså alene, men har samtidig veldig mye ansvar. OUS har over 1200 ledere, bare i fjor ble det ansatt 140 nye. To tredjedeler av dem hadde ikke formell lederkompetanse da de ble ansatt som leder. Så mange går nok inn i ledergjerningen uten å vite hva de går til, og det er nok ganske tøft. Vi trenger gode ledere, og det må legges til rette for å skaffe seg den nødvendige kompetansen for å bli det.

Ny type kunnskap

Ledelsesstudiet Jørgen Sandberg Michelsen tar ved BI er et såkalt executive studium, som betyr at det er forbeholdt studenter som allerede har jobbet noen år. Studiet er også forbeholdt dem med helsefaglig bakgrunn. Det første året var de 30 studenter, forteller han, og Jørgen var den eneste legen i spesialisering. Fra september til mai har de fem-seks samlinger, før de får en hjemmeeksamen og en oppgave som begge teller 50 prosent av karakteren.

– Det er gøy å være student igjen. Og så er det gøy å prøve seg på et felt man har mye meninger om, men ikke har noe teori på. Det skiller seg fra medisinstudiet, der kan du ikke akkurat ha så mye meninger om hvordan organene fungerer. Så den store forskjellen er at her er det ikke like mye harde fakta. Du kan velge argumentasjonen din, men du bør ha god metode allikevel.

Michelsen beskriver studieprogrammet som veldig relevant for tillitsvalgtrollen. De lærer blant annet helserett og arbeidsrett.

– En av juristene vi har hatt som foreleser var med på å innføre fastlegeordningen på 90-tallet, så hun satt jo på andre siden av bordet. Det er interessant å høre om hvordan Legeforeningen ble oppfattet i den saken. BI legger også opp til at du hele tiden skal bruke din egen arbeidserfaring inn i læringen, også når du skal skrive oppgaver. Så fra første forelesning har det vært noe jeg kan ta med meg direkte tilbake i jobben som tillitsvalgt. Nå skriver jeg om kvalitet i spesialistutdanningen etter innføringen av den nye reformen. OUS har vedkjent seg at vi ikke fullt ut etterlever intensjonen i den nye utdanningsreformen og er i gang med et stort prosjekt for å bedre dette, hvor Ylf selvsagt deltar.

Viktig med godt funderte avgjørelser

Michelsen er tydelig på at han nok ikke hadde søkt denne utdanningen om det ikke var for lederutdanningsstipendet fra Ylf.

– Studiet gir noen helt andre innganger og tanker om det vi driver med til vanlig. Noe av det jeg kanskje syns har vært vanskeligst etter å ha fått mer kunnskap om ledelse, er å se hvordan sykehusledelsen tar avgjørelser rundt viktige valg. Ofte opplever jeg at beslutningsgrunnlaget ikke er godt nok fundert og at grunnlaget for avgjørelsene er for svakt.

Han fortsetter:

– Alt handler om økonomiske prioriteringer, og det er selvfølgelig både viktig og riktig å prioritere, men vi er faktisk nødt til å ha mer grunnleggende filosofiske diskusjoner om hva vi driver med og hvorfor vi gjør som vi gjør. Det er ikke lenge siden jeg mottok en telefon fra en fortvilet kollega som opplevde at ledelsen hadde skåret bort alt av møter, og at de nå kun fikk diskutert med andre kollegaer 15 minutter på morgenmøtet. Det er ikke godt nok. Du må ha kapasitet til å tenke lengre linjer, ikke bare brannslokking, om man skal kunne utvikle helsetjenesten videre.

Til tross for studiet i ledelse, er Michelsen likevel ikke sikker på om han selv ønsker å bli leder.

– Jeg skal være tillitsvalgt i halvannet år til, og så skal jeg tilbake til klinikken og bli ferdig spesialist. Så får vi se hva fremtiden bringer. Men jeg tenker uansett at jeg gjennom lederutdanningsstipendet til Ylf og dette studiet har fått noen andre verktøy og noen andre innganger til tillitsvalgtrollen. Og så syns jeg absolutt at flere yngre leger burde ta på seg lederverv. Vi trenger ikke vente til vi er over 50 og professorer med å gå inn i ledelse, avslutter FTV-eren og ledelsesstudenten.

VIL DU SØKE YLFS LEDERUTDANNINGSTIPEND?


Det er mulig å søke midler til lederutdanning du ønsker å søke på, allerede har søkt på, eller har kommet i gang med. Det kan søkes om å få dekket utgifter i forbindelse med lederutdanningen, herunder:

  • Kurs-/studieavgift
  • Bo- og reiseutgifter ved utdanning utenfor hjemstedet
  • Kursmateriell og relevant litteratur nødvendig for utdanningen
  • Annet nødvendig utstyr knyttet direkte til utdanningen

Søknad om tildeling av stipend kan sendes på e-post til nikola.mackova@legeforeningen.no, eller per post til Yngre legers forening, postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Søknaden må inneholde:

  • Et personlig søknadsbrev, inkludert beskrivelse av motivasjon for utdanning og hvordan denne er tenkt brukt
  • Søkers CV, inkludert eventuelt tidligere ledererfaring
  • En beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen, vedlagt kursprogram
  • Konkret oversikt over hvilke utgifter som ønskes dekket og summen av disse
  • Andre potensielle bidragsytere det er søkt støtte fra, inkl. arbeidsgiver
  • Kurs-/studieprogram for utdannelsen det søkes støtte til må vedlegges søknaden

Søknadsfrist er 5. mai 2024

Les mer om stipendet her.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer