Nyheter > Aktuelt

Det har nylig kommet frem at flere leger har opplevd problemer med å få innvilget spesialistgodkjenning i generell kirurgi.

I løpet av de siste ukene har Ylf fått tilbakemeldinger om at det for enkelte har oppstått problemer knyttet til å få godkjent spesialisering i generell kirurgi. Dette gjelder tolkningen av regelverket rundt seksjonert versus generell tjeneste.

Ylf og Legeforeningen er i kontakt med Helsedirektoratet, og jobber med å løse saken på vegne av medlemmene.

Dersom du har opplevd problemer med spesialistgodkjenning i generell kirurgi, ber vi deg sende en mail til ylf@legeforeningen.no.

Saken oppdateres så snart det foreligger en avklaring.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer