Spalter > Intervjuet

Den 1. september blir advokat Anders Schrøder Amundsen ny leder for sekretariatet til Yngre legers forening (Ylf). Hva gjør dette sekretariatet, og hvem er denne Schrøder Amundsen?

Sekretariatet er til for de tillitsvalgte

Advokaten, som fikk sin ilddåp i Legeforeningen med streiken i fjor høst, presiserer at sekretariatet er til for de tillitsvalgte, ikke omvendt. -Vi forsøker å tilrettelegge slik at de tillitsvalgte kan nå sine politiske mål. Mye av det man arbeider med i sekretariatet skjer i kulissene. Dette arbeidet er en forutsetning for at de tillitsvalgte skal få gjort jobben sin. I tillegg hender det at også sekretariatet er synlige, for eksempel når vi skriver artikler om juss eller deltar i informasjonsvideoer.

Ved siden av Schrøder Amundsen og Ylf-leder Christer Mjåset, har sekreteriatet det siste året bestått av konsulent Charlotte Nielsen og nå avtroppende leder Bjørn Ove Ekern Kvavik. 

De fleste som har vært tillitsvalgte for Ylf i tiden etter -99 har på et tidspunkt stiftet bekjentskap med den alltid redelige, kunnskapsrike og behjelpelige Kvavik. Schrøder Amundsen har respekt for forgjengerens store sko, men håper han etterhvert kan fylle dem på sin egen måte. Foreløpig er han mest opptatt av å lære så mye som mulig og utfyller at Kvavik ved siden av å være hardtarbeidende og svært dyktig, også snill og meget hyggelig.  

Sekretariatet kommer til å fortsette å samles til mandagsmøter under Schrøder Amundsens ledelse. -Vi har en uformell og intensiv stil i Ylf, og mandagsmøtene er da vi setter foten i bakken og sjekker at vi er på ballen i alle prosessene vi til enhver tid jobber med. Selv vurderte han aldri å bli lege. -Jeg likte fysikk, men var nok mer opptatt av samfunn, historie og politikk enn av realfag på skolen. 

Fra Grønland politistasjon, via Juristforbundet og til Legeforeningen

-Da jeg begynte å studere juss var jeg veldig politisk opptatt, så statsforfatningsrett, rettshistorie, strafferett og slikt syntes jeg var veldig gøy. Jeg hadde også en stor interesse for IT og juss og studerte rettsinformatikk og informasjonsrett, forteller Schrøder Amundsen.

For nyutdannede jurister har en jobb i politiet vært den mest populære arbeidsgiveren over flere år. Det store ansvaret, hyppige rettsmøter og prosedyreerfaring er tiltrekkende. 

Den nye lederen for Ylfs sekretariat har vært politiadvokat i både Sandvika, Bodø og Stovner før han til slutt havnet på Grønland. I løpet av sin andre arbeidsuke der fikk han personlig ansvar for 900 straffesaker. -Det sier seg selv at det er tilnærmet umulig å ha kontroll på en så enorm mengde saker og samtidig følge arbeidstidsbestemmelsene og alle pålegg. Det var da jeg ble tillitsvalgt for alvor.

Schrøder Amundsen var tillitsvalgt på heltid i fire år. Han var forhandlingsleder for Politijuristene og gikk tilbake til jussen og tok eksamen i arbeidsrett. -Etterhvert innså jeg at arbeidsrett og forhandlinger var noe jeg hadde lyst til å fortsette å drive med. Da jeg fikk vite at det var ledig stilling i Legeforeningen, følte jeg kallet. Slik jeg ser det, er det mange likheter mellom sykehus og politistasjoner.

Schrøder Amundsen ser store likhetstrekk mellom arbeidsgivers holdning til partssamarbeid innen politivesenet og i helsevesenet. I det statlige tariffområdet har arbeidstakerorganisasjonene en sterkere posisjon rent formelt, men også der har arbeidsgiver en policy på å ta arbeidsgiveransvaret på alvor, hvilket i praksis betyr at det alltid foregår en maktkamp.

For utenforstående fremstår Juristforbundet som alle arbeidsgiverorganisasjoners skrekk: Jurister som representeres av enda flere jurister. -Det er ikke tvil om at Juristforbundet er en meget kompetent organisasjon med veldig mange flinke mennesker både blant tillitsvalgte og i sekretariat. Forhåpentlig blir forbundet sett på som en partner og ikke kun en motstander. Samtidig må jeg innrømme at jeg har blitt utrolig imponert over tillitsvalgte fra LO, YS og Unio også. Ofte sitter disse tillitsvalgte med inngående kunnskap til regelverk og realpolitikk som i hvert fall jeg har lært mye av. 

"Flinkis-kulturen" på sykehusene

Schrøder Amundsen omtaler Legeforeningen som en meget profesjonell organisasjon. En organisasjon som styres av de tillitsvalgte og der sekretariatet forsøker å bistå etter beste evne. -Slik bør en arbeidstakerforening være, mener den påtroppende sekretariatslederen. Han beskriver Ylfs tillitsvalgte som kunnskapsrike, intelligente og engasjerte med et godt utviklet etisk kompass.

På spørsmål om hvordan han tror det er å jobbe for yngre leger i sykehus i Norge i dag, svarer han at han tror det er knalltøft for veldig mange. -Det er litt typisk sånn "flinkis-kultur" at man bare står på og håper å bli belønnet. Det er nok slik at mange opplever at mye gratisarbeid bare blir tatt for gitt, og at man ikke får de goder man har krav på etter avtalen. Advokaten med to barn i barneskolealder er også bekymret for de gravide legenes situasjon.

Schrøder Amundsen mener mange leger må bli flinkere til å respektere at kroppen trenger hvile. -Arbeidslivsforskning er tydelig på at 11 timer døgnhvile og 35 timer ukeshvile er bra for ansatte. I politiet var det vel ikke uvanlig at man satt på udokumentert overtid og skrev forelegg til lastebilsjåfører som brøt kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Det er jo ikke greit. På samme måte kan det vel tenkes at du har leger som har jobbet 19 timer siste døgn og som ber en pasient dra hjem og ta det med ro. Det er litt påfallende at leger og jurister ofte tror at de er skrudd sammen av et annet stoff som gjør at effektene av hviletid ikke gjelder dem. 

Store sko skal fylles

Selv om Bjørn Ove Kvavik nå overlater sekretariatsroret til Anders Schrøder Amundsen forsvinner han ikke fra Ylf. Han fortsetter som jurist i Ylf, men halvparten av tiden skal nå også resten av Legeforeningen få dra nytte av kapasiteten og erfaringen han har opparbeidet seg etter snart 20 år i gamet. Som tillitsvalgt forstår jeg Schrøder Amundsens ærefrykt for forgjengerens store sko, men alt tyder på at Ylf har fått rett mann til å fylle dem! 

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer