Nyheter > Aktuelt

Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som for eksempel influensa. Vi vet foreløpig ikke om dette også gjelder infeksjon med Covid-19. Da gjelder det å være føre var og la hensynet til mor og barn veie tungt.

På sine nettsider skriver Folkehelseinstituttet at gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, for eksempel influensa. Vi vet foreløpig ikke om dette også gjelder infeksjon med Covid-19.

Når en arbeidstaker er gravid, plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstakeren (den gravide) ikke blir utsatt for skadelig påvirkning som kan gi risiko for fosteret. Arbeidsgiveren skal foreta vurderinger av om det er fare for fosteret og vurdere den samlede risikoen. Gravide og ammende arbeidstakere skal aldri settes til arbeid som kan medføre risiko for foster eller barn.

Tiden som kommer vil kreve mye av leger og annet helsepersonell. Flere av Ylfs medlemmer er gravide og i jobb. Det er ennå ikke klart om korona-viruset kan gi risiko for fosterutviklingen.

- I en så uoversiktlig situasjon er det bedre å være føre var. Gravide er alltid en sårbar gruppe vi må ta vare på, og Covid-19 er intet unntak. Heldigvis er det mange som følger situasjonen for smittede gravide. Det finnes ennå få systematiske oversikter over hva som er anbefalt, men denne siden (1) gir en pekepinn om hva vi vet til nå, sier nesteleder i Ylf Clara Bratholm til Yngreleger.no.

I Danmark defineres gravide som en risikogruppe ut i fra et føre var-prinsipp: «Gravide håndteres derfor under hele graviditeten på lige fod med andre risikogrupper og skal sidestilles hermed i deres arbejdsmæssige situasjon,» skriver Sundhetsstyrelsen (tilsvarer Helsedirektoratet i Norge) på sine nettsider (2). Videre presiserer de at den enkeltes helse bør prioriteres høyere enn funksjonen den ansatte ivaretar.

Foreløpig er det ikke klart om korona-viruset kan gi risiko for fosterutviklingen, og i Norge gjelder følgende: Den gravide kvinnens lege eller jordmor må foreta en konkret vurdering av om korona-viruset kan gi en risiko og om arbeidet den gravide skal utføre innebærer risiko for eksponering av viruset. I så fall må arbeidsgiveren vurdere om det er mulig med tilrettelegging eller omplassering. Dersom det foreligger risiko for fosteret og omplassering ikke er mulig, må den gravide kvinnen tas midlertidig ut av arbeid. I et slik tilfelle har hun rett til svangerskapspenger og sikres etter tariffavtalen full lønn fra arbeidsgiver. (3)

Vi i Ylf mener norske arbeidsgivere må sikre trygge arbeidsforhold for den gravide og kvinner som ammer i tiden som kommer. Gravide leger må sikres tilrettelagt arbeid ved behov, og terskelen for dette bør være lav. I en uavklart smittesituasjon er det bedre å være føre var.

Les mer om koronavirus her!

Referanser

  1. "Coronavirus og din arbejdsplads", https://www.laeger.dk/coronavirus-og-din-arbejdsplads#gravid%20-%20risikogruppe, sist oppsøkt 16.03.2020
  2. "Coronavirus (COVID-19) infection and pregnancy", https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/, sist oppsøkt 16.03.2020
  3. "Om smittefare, tilrettelegging og omplassering i forbindelse med korona-utbruddet", https://www.legeforeningen.no/politikk-og-samfunn/informasjon-om-koronaviruset/ofte-stilte-sporsmal-om-smittefare/#98951, , sist oppsøkt 16.03.2020

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Hei, Eirik og Karen dere blir kontaktet direkte av yngreleger.no for svar på spørsmålene deres. Mvh Yngreleger.no

  2. Flott at det er fokus på dette. Min samboer er gravid og vi jobber begge i allmennpraksis og er kommunalt ansatt. Hun er pt sykemeldt for andre årsaker. Bekymret for risikoen for at jeg drar med meg smitte hjem. Noen tanker om dette? Det påvirker jo ikke henne direkte, men hun utsettes indirekte for risiko på grunn av mitt arbeid. Tanker omkring dette?

  3. Takk for så viktig og aktuell artikkel! Jeg vil gjerne komme i kontakt med forfatter for å høre om erfaringer rundt svangerskapspenger og coronasmitte. Jobber som jordmor i svangerskapsomsorgen og problemstillingen er jo aktuell for svært mange gravide . Mvh Karen