Nyheter > Aktuelt

Under arbeidsmøtet i Lisboa staket Ylf-styret ut foreningens politiske kurs, definerte hvilke saker som «brenner» mest akkurat nå og fattet vedtak om at hver foretakstillitsvalgt skal få en kontaktperson i styret.

Forrige mandag satte Ylf-styret kursen sør-vestover mot Lisboa for en uke med arbeidsmøte, et møte der målet var å stake ut Ylfs politiske kurs de neste årene og legge en strategi for hvordan oppnå målene.

Møtte portugisiske kollegaer. I et fellesmøte med representanter fra den portugisiske yngre legers forening, fikk styret presentert strukturen til den portugisiske spesialistutdanningen og utfordringer knyttet til denne. Noe er likt som i Norge, mye er ulikt. Før godkjenning som spesialist må portugiserne for eksempel levere en fag- og arbeidsportefølje de har utarbeidet gjennom spesialiseringen, og som blir vurdert med skriftlig karakter. Lønn- og arbeidsvilkår ble også tatt opp. Utveksling av erfaringer mellom land åpner for nye tanker og perspektiver, noe som er nyttig i Ylfs videre arbeid.

Arbeidsmøte i Lisboa. Fra venstre: Ingeborg Henriksen, Håvard Ravnestad, Bjørn Ove Kvavik, Kristin Utne, Clara Bratholm, Oda Sandli, Bjørn Gardsjord Lio, Jørgen Michelsen og Kristin Fagereng.

Staket ut politisk kurs. I løpet av møtet ble en rekke saker gjennomgått: internasjonalt arbeid, forhandlinger, lønnsutvikling, arbeidsvilkår, LIS1, spesialisering, overgangsordningen, legespesialisten, faste stillinger, ansettelsesprosesser, arbeidsbelastning, tillitsvalgtordningen, kursstruktur, helseledelse, forskning og graviditet, foreldrepermisjon og amming. I tillegg til regnskaps- og budskjettgjennomgang. Temaene ble diskutert, og det ble lagt strategier for hvordan styret skal arbeide med konkrete saker fremover.

Ylfs arbeid favner bredt. Prioritering av hvilke saker som haster mest og hvilke som kan vente er nødvendig.

Prioriteringer. Ylfs arbeid favner bredt, noe det skal for å ivareta hele medlemsmassen. Ettersom døgnet ikke har mer enn 24 timer, kan man imidlertid ikke arbeide like intenst med alle sakene til en hver tid. En viktig del av arbeidet til styret var derfor å prioritere de ulike sakene. Spørsmålet om hvilke saker som haster mest og må prioriteres akkurat nå og hvilke som kan vente et par måneder, ble reist av Ylf-lederen, Kristin Utne. Øverst på listen kom overgangsordningen og sikring av spesialistgodkjenning til leger som berøres av denne, i tillegg til å spikre programmet til tariffkonferansen som skal arrangeres i november.

FTV får egen kontaktperson i styret. Tillitsvalgte er et av Ylfs og Legeforeningens satsingsområder det neste året. Gode tillitsvalgte er alfa omega for at foreningen skal kunne bistå sine medlemmer. På møtet ble det fattet vedtak om at alle sykehus vil få sin representant i styret fordelt etter helse-region. Målet er at de foretakstillitsvalgte skal kunne etablere tett kontakt og dialog med styret, og på den måte ivareta deres arbeid lokalt på en bedre måte. I løpet av det neste året vil tillitsvalgtopplæringen bli evaluert, og det vil bli arbeidet med hvordan man kan bedre oppfølging og ivaretakelse av de lokale tillitsvalgte.

Ylf-styret på tur. Fra venstre: Karianne Haga, Bjørn Ove Kvavik, Clara Bratholm, Ingeborg Henriksen, Kristin Fagereng, Kristin Utne, Håvard Ravnestad, Oda Sandli, Bjørn Gardsjord Lio og Jørgen Michelsen.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer