Nyheter > Debatt og perspektiver

iStock/AureliaAngelica

Norsk medisinstudentforening (Nmf) anklages for å kreve særbehandling når de etterspør mer generell informasjon og åpenhet rundt ansettelsesprosesser av nyutdannede leger.

Norsk medisinstudentforening (Nmf) og Yngre legers forening (Ylf) ønsker mer generell informasjon og åpenhet rundt ansettelsesprosesser av nyutdannede leger.

Det vekker bekymring når man under et møte med Spekter i det som skulle være en konstruktiv dialog, hører en overordnet ansvarlig for ansettelsesprosesser, sammenlikne nyutdannede leger med sinna treåringer som krever særbehandling.

Ulike virkelighetsoppfatninger

I konflikt og uenighet blir ordskiftet ofte hardere, frontene kan være steile og intensjonen bak ord og handling tolkes i mange retninger. Under slike omstendigheter er det ekstra viktig å veie sine ord slik at det man forsøker å formidle faktisk også er det som oppfattes.

Mange nyutdannede gir tilbakemeldinger som tyder på at det enkelte steder er tilfeldigheter som gjør om en kvalifisert søker får jobb eller ikke

Det er avgjørende for videre dialog at begge parter respekterer hverandres virkelighetsoppfatning selv om disse kan være motstridende. En parts opplevelse av situasjonen er subjektiv, men fortsatt viktig for at man sammen skal kunne finne løsninger.

Utfordringer ved ansettelse av LIS1

Ingen betviler at det er utfordringer knyttet til ansettelser av turnusleger og nå LIS1-leger. Mange nyutdannede gir tilbakemeldinger som tyder på at det enkelte steder er tilfeldigheter som gjør om en kvalifisert søker får jobb eller ikke.

På den andre siden er søkerbunkene enorme og gjør det vanskelig for dem som sitter med søknadene å ha gode ansettelsesprosesser. Av denne grunn har Legeforeningen tatt til orde for åpne og transparente ansettelsesprosesser.

Ahus statuerer et eksempel til etterlevelse

Akershus Universitetssykehus (Ahus) er et foregangsforetak på dette området. Det er liten tvil om hvordan søknadene håndteres, hva som vektlegges og ikke minst hva man kan forvente som LIS1-lege på de forskjellige avdelingene hvis man blir ansatt. Søkere som får avslag, rapporterer at de har følt seg godt behandlet. Ahus statuerer et eksempel til etterlevelse.

Transparente prosesser

Så hvordan jobber vi videre med dette? Transparens er nødvendig. Klager på avgjørelser må kunne svares ut. Tillitsvalgte må kunne bevitne at utvelgelsesprosessen foregår etter hensikten, slik at de riktige parametrene blir avgjørende for det endelige utfallet.

Man kan spørre seg hvor veien og samarbeidet går videre hvis man ikke kan diskutere noe så helt ordinært som en ansettelsesprosess

Dette krever at motparten tar bekymringen om tilfeldige ansettelsesprosesser på alvor og spiller med åpne kort. Her er det søkers subjektive erfaring som er avgjørende. -Som ellers i arbeidslivet må alle søkere kunne ha tillit til at egen søknad blir vurdert på en tilstrekkelig god nok måte.

Samarbeidsklimaet

Man kan spørre seg hvor veien og samarbeidet går videre hvis man ikke kan diskutere noe så helt ordinært som en ansettelsesprosess. Både arbeidsgiver og arbeidstakere burde være interessert i at de best kvalifiserte får jobb.

Leger som søker LIS1-stilling er voksne mennesker med landets lengste profesjonsutdannelse, høyt studielån og ofte familie. Hvis nyutdannede leger opplever at det ikke er de best kvalifiserte som får jobben, er det lite konstruktivt å sammenligne dem med sinna treåringer.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Ahus har publisert åpent hva de vektlegger i ansettelsene. Dere kan lese om det her: https://goo.gl/3mWy86

  2. Hvor mange søkere er det på Ahus? Jeg mistenker at mange små sykehus rundt i landet får nesten like mange søkere som Ahus, på tross av at Ahus er et av landets største sykehus. Og mange søknader må være veldig like...

  3. Hvordan gjør de det på Ahus? Tips om hvordan vurdere «den best kvalifiserte» Mitt inntrykk er at faglig sett er nesten alle svært gode, vanskelig å si at den ene er bedre enn den andre faglig sett. Da er det personlighet/holdninger/ osv. Vanskelig å unngå skjønn , som så ofte i medisin. Eller anbefales psykologiske tester? Åpen for gode forslag. Vanskelig

  4. Hvordan gjør Ahus det ved ansettelse av LIS1? Er det noen referanser?