Nyheter > Aktuelt

Fra september tar Khadija Khalifa og Rannei Hosar over som landsrådsrepresentanter for Ylf sine doktorgradsstipendiater. De avløser Frederik Emil Juul og Sophie Bowe som har besatt vervet de siste to årene.

Khadija Khalifa. Foto: Privat.

Khalifa er LIS1 ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) og doktorgradsstipendiat ved SUS/Universitetet i Stavanger. Der forsker hun på tiltak for å forebygge kognitiv svikt og demens. Hun sitter også i kurskomiteen til Emnekurs i sykehjemsmedisin i Rogaland legeforening. En av hennes hjertesaker er tilrettelegging for leger i spesialisering som ønsker å kombinere klinisk arbeid med forskning.

Rannei Hosar. Foto: Privat

Hosar er nyutdannet lege og doktorgradsstipendiat i helsetjenesteforskning ved NTNU, hvor hun forsker på pasientforløpene til pasienter med store og sammensatte helsetjenestebehov. Rannei er tidligere leder av Norsk medisinstudentforening, og utenom tillitsvalgtarbeid er hun spesielt engasjert i helsepolitikk, pasientsikkerhet og internasjonalt helsearbeid.

Landsrådsrepresentantene for stipendiater har som oppgave å fremme stipendiatenes interesser i Ylf sitt landsråd. De bistår også i aktuelle saker knyttet til for eksempel stipendiaters lønn- og arbeidsvilkår. Har du et innspill, en problemstilling eller sak du ønsker å snakke med Khadija og Rannei om?

Ta gjerne kontakt med dem på ylf.stipendiat@gmail.com

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer