Nyheter > Fra foreningen

Planlegger å ta eller holder på med doktorgrad? I så fall er Khadija Khalifa og Rannei Hosar dine tillitsvalgte samt landsrådsrepresentanter i Ylf for stipendiatene. De kan kontaktes på ylf.stipendiat@gmail.com

Khadija Khalifa

Khadija Khalifa. Foto: Privat.

Khalifa er LIS1 ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) og doktorgradsstipendiat ved SUS/Universitetet i Stavanger. Der forsker hun på tiltak for å forebygge kognitiv svikt og demens. Hun sitter også i kurskomiteen til Emnekurs i sykehjemsmedisin i Rogaland legeforening. En av hennes hjertesaker er tilrettelegging for leger i spesialisering som ønsker å kombinere klinisk arbeid med forskning.

Rannei Hosar

Rannei Hosar. Foto: Privat

Hosar er nyutdannet lege og doktorgradsstipendiat i helsetjenesteforskning ved NTNU, hvor hun forsker på pasientforløpene til pasienter med store og sammensatte helsetjenestebehov. Rannei er tidligere leder av Norsk medisinstudentforening, og utenom tillitsvalgtarbeid er hun spesielt engasjert i helsepolitikk, pasientsikkerhet og internasjonalt helsearbeid.

PRAKTISK INFORMASJON

  • Tillitsvalgtordningen bestemmes ut fra tariffområdet. I Ylf er det to Landsrådrepresentanter for stipendiater som sitter to år om gangen.
  • Landsrådsrepresentantene for stipendiater har som oppgave å fremme stipendiatenes interesser i Ylf sitt landsråd. De bistår også i aktuelle saker knyttet til for eksempel stipendiaters lønn- og arbeidsvilkår.
  • Stipendiater som har hoved- eller bistilling i et helseforetak, kan også få støtte fra de tillitsvalgte i helseforetaket på samme måte som leger i spesialisering og overleger.
  • Hvis man er ansatt ved universitetet, er det Legeforeningens tillitsvalgt ved universitetet man også kan forholde seg til.
  • Har du et innspill, en problemstilling eller sak du ønsker å snakke med Khadija og Rannei om? De kan kontaktes på e-post: ylf.stipendiat@gmail.com

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer