Nyheter > Aktuelt

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt nye fraværsregler for LIS1 som åpner for mer fravær enn de gamle reglene.

I mars i år trådte ny spesialistordning i kraft og med denne nye fraværsregler for LIS1. Reglene ble kritisert av både Legeforeningen og arbeidsgiversiden da de ble oppfattet som for snevre. Oppfordringen ble tatt til etterretning, og i mai ble det sendt ut et høringsforslag med endringer i fraværsreglene for LIS1 som åpnet for mer fravær enn de gjeldene reglene tillot. 21.06 sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut et brev der de har vedtatt endringer i fraværsreglene for LIS1.

Regelendringene åpner for at man kan ha noe mer fravær utover tariffestet ferie, for eksempel ved egen sykdom eller syke barn, uten at man blir nødt til å gjennomføre resttjeneste.

Endringene innebærer at fraværsgrensen for LIS1 utvides med om lag 14 dager. Dermed åpnes det for at man kan ha noe mer fravær utover tariffestet ferie, for eksempel ved egen sykdom eller syke barn, uten at man blir nødt til å gjennomføre resttjeneste. Det skal ikke gjøres fratrekk i utdanningstiden for lovfestet eller tariffestet ferie, og heller ikke ved annet fravær på inntil 12 dager i spesialisthelsetjenesten (sykehusåret) og seks dager i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (distriktstjeneste). Endringene trer i kraft straks og vil gjelde for alle leger som gjennomfører LIS1 etter ny ordning.

Endringene trer i kraft straks og vil gjelde for alle leger som gjennomfører LIS1 etter ny ordning.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Strålende! Hvordan blir det med heimevernstjeneste? Rimelig lovfestede greier det også.

  2. Hei! Dekkes repetisjonsøvelse ved Heimevernet av annet fravær på hhv 12 og 6 dager?

  3. Etter helsedirektoratets praksis regnes repøvelser som en del av tjenesten, det vil si at de ikke regnes som fravær. Ylf oppfatter det slik at disse reglene videreføres som tidligere.