Nyheter > Aktuelt

Juridisk avdeling i Legeforeningen har laget en veileder: “Arbeidsmiljø for leger i sykehus”. Les mer om veilederen her! Kanskje finner du flere konkrete tips som kan gjøre arbeidshverdagen på akkurat ditt sykehus litt bedre?

Arbeidslivet utgjør en stor del av livet. Hvordan kan vi som leger få et godt arbeidsliv? Svaret på det er selvsagt komplisert, men det er spesielt én faktor som fletter seg inn i og påvirkes av det meste: Arbeidsmiljø! Arbeidsgiver sitter med ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, men vi som er ansatte og tillitsvalgte spiller også en viktig rolle. Vi må bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø. Hvordan kan vi gjøre dette? Juridisk avdeling i Legeforeningen har laget en veileder: “Arbeidsmiljø for leger i sykehus”, der det ligger konkrete tips, refleksjoner, men også informasjon om gjeldende regelverk som omhandler arbeidsmiljø.

Lenke til veilederen finner du her, og nederst i saken.

Å ha det bra på jobb

Arbeidsmiljøet vi omgir oss med påvirker hverdagen vår betydelig. Hvorfor spiller arbeidsmiljøet en så viktig rolle? Her er noen utdrag fra innledningen i veilederen, skrevet av leder i Yngre legers forening, Ingeborg Henriksen, og leder i Norsk overlegeforening, Ståle Clementsen:

“Tid til faglig fellesskap og sosial støtte i arbeidshverdagen utfordres av aktivitetskrav sykehusene skal rapportere på. Vi ser at vi stadig mister arenaer for å bygge slike faglige fellesskap, både formelle og uformelle. De formelle arenaene er nødvendig for å opprettholde den faglige standarden vi ønsker å ha. Viktigheten av praten med kollegaer ved kaffemaskinen om morgenen om helgens utflukt eller i lunsjen om kinofilmen du så i går må vi heller ikke undervurdere. Det bygger tillit og tilhørighet.”

“I et fellesskap blir vi sårbare overfor hverandre i ulike situasjoner. Da trenger vi tillit for å kunne tørre å feile og stå støtt i det sammen. Det er viktig for hver og en av oss og spesielt viktig for alle nye, enten det er nyutdannede leger eller nye kollegaer. Å feile er menneskelig. Men skal det være trygt å feile, og trygt å lære, er vi avhengig av et arbeidsmiljø hvor åpenhet og tillit er til stede på alle nivåer.”

I veilederen finner du også 10 konkrete råd til hvordan man kan skape et bedre arbeidsmiljø. Kanskje finner du noe der som kan gjøres der du jobber? I veilederen står det mer om hvert punkt (klikk deg inn og les!), vi viser de 10 hovedpunktene her:

1 Inkluder nye ansatte – lag fadderordninger

2 Skap sosiale arenaer på jobb

3 Vær en leder som skaper tillit

4 Be om en årlig medarbeidersamtale

5 Gjør gode valg for egen helse

6 Skap en kultur for å reflektere over legelivet

7 Ikke vær redd for å si fra

8 Gi positive tilbakemeldinger

9 Avklar hva som skal gjøres på vakt

10 Rett person til rett oppgave

Veilederen inneholder mange nyttige tips i hvert kapittel, og omhandler alt fra risikofaktorer for dårlig arbeidsmiljø, til hvordan man best kan håndtere en sak som tillitsvalgt. Som nevnt innledningsvis tar veilederen også for seg relevante regelverk som omfatter arbeidsmiljø, og som påvirker arbeidslivet ditt og mitt. Forsvarlighet og arbeidsbelastning er sentrale begreper, og det er som med mye annet heller ikke én enkelt faktor eller paragraf som er dekkende for temaene.

Illustrasjon av de forskjellige relevante regelverkene som omhandler arbeidsmiljø

"Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger"

Formålet med Arbeidsmiljøloven, §1

  Med andre ord kan man bruke veilederen på mange måter - den kan fungere som et verktøy for refleksjon, men også brukes nesten som et oppslagsverk. Kapittelinndelingen gjør at du enkelt kan manøvrere deg fra konkret informasjon (hva er en konflikt?) og nyttige tips, til for eksempel hva en senior har av tips til en junior og omvendt. Yngsterepresentant i Ylf, Carolin Sparchholz deler sine refleksjoner midtveis i veilederen:

  “Det er heller ikke slik at «one size fits all» – uerfarne leger er som alle andre individer; forskjellige. Noen har behov for tettere oppfølging, andre trenger å få gjort ting mer alene fra starten. Uansett hvem vi er og hvordan vi jobber, så trenger vi alle et klapp på skulderen og et godt råd fra tid til annen, også når vi ikke har etterspurt det. Vi trenger å kjenne på at vi mestrer.

  Å bidra til et bunnsolid arbeidsmiljø på tvers av generasjoner krever ikke alltid stor innsats. Det er gjerne de små grepene – et anerkjennende nikk eller et rungende «God morgen» – som setter sine spor. Erfaren eller uerfaren lege – alle har vi godt av å bli sett, og møtt, både som lege, men også som individ.”

  Carolin Sparchholz, yngsterepresentant i styret for Ylf

   Veilederen finner du her. Kanskje finner du flere konkrete tips som kan gjøre arbeidshverdagen på akkurat ditt sykehus litt bedre?

   Kommenter gjerne denne artikkelen!

   Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

   Kommentarer