Nyheter > Fra foreningen

1. mars implementeres den nye ordningen for spesialistutdanningens del 2 og 3. Påmelding til nasjonale kurs i spesialistutdanningen som arrangeres etter denne datoen skjer i en ny nettportal.

Basalkurs i laparoskopisk kirurgi som skal arrangeres på NSALK i april hadde i midten av januar kun fire påmeldte, et kurs som vanligvis er fulltegnet og med venteliste lang tid i forveien. Det ble da stilt spørsmål om hvorvidt legene som kunne delta på kurset hadde fått med seg at påmeldingsrutinene for nasjonale kurs i spesialistutdanningen i sykehusspesialitetene er endret for kurs som arrangeres etter 1. mars.

Når ny ordning for del 2 og del 3 av spesialistutdanningen trer i kraft, vil det regionale utdanningssenteret ved hvert av de fire regionale helseforetakene overta det administrative kursansvaret for spesialistutdanningen innen sykehusspesialitetene. Som en konsekvens av dette må leger i spesialisering som skal delta på nasjonale kurs som arrangeres etter 1. mars benytte påmelding i de regionale helseforetakenes kursportal. Den nye portalen kan nås gjennom lenke på Legeforeningens hjemmesider, eller direkte på spesialisthelsetjenesten.no.Her vil man finne informasjon om hvilke kurs som arrangeres og påmelding til disse.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer