Nyheter > Aktuelt

Har du nettopp fått lisens eller autorisasjon og skal ha din første sommerjobb som lege? Da er det sikkert mye du lurer på! Her deler LIS i kirurgi og styremedlem i Ylf, Oda Sandli sine beste tips.

1. Bli kjent der du skal jobbe

Det er ikke alle som får god nok opplæring i starten. Dersom det skjer deg be pent om en omvisning, slik at du får oversikt over hvor ulike ting er på avdelingen. Det er også lurt å bli litt kjent med de som jobber på de andre avdelingene på sykehuset, for du kommer helt sikkert i kontakt med dem i løpet av sommeren. I tillegg er det lurt å spørre hvordan avdelingen pleier å organisere dagen, for eksempel visitt og morgenmøter.

2. Avklar arbeidsoppgavene

Dersom du ikke allerede har fått tydelig beskjed om hva som skal være dine arbeidsoppgaver i sommer, er det viktig at du får avklart det med lederen din raskest mulig. Skal du jobbe på post, ha vakt eller poliklinikk?

3. Spør når du er usikker, men tenk alltid før du spør!

Det kan være skummelt å komme med egne forslag i starten, men det er alltid lurt å vise at du har prøvd å gjøre deg opp en mening før du ringer og ber om hjelp. Istedenfor å si: «Hva skal vi gjøre med denne pasienten?», kan du heller prøve å si noe om hva du tror pasienten feiler og hva som kan være et lurt steg videre, for eksempel: «Jeg tror han har infeksjon i luftveiene. Skal vi ta et røntgenbilde og starte med penicillin om det er funn som bekrefter mistanken?»

4. Du kan bare være et sted av gangen

Prioriteringer er vanskelig og en kunst som må læres over mange år! Dersom du blir ringt fra sengeposten samtidig som du står i akuttmottaket og tar i mot en dårlig pasient, og sykepleierne på sengeposten sier at du «må komme nå», er det alltid lurt å forklare situasjonen og spørre pent om det haster veldig. Kanskje kan pasienten på sengeposten vente til du er ferdig i mottak? Da forklarer du både hvorfor du ikke kan komme, samtidig som du uttrykker at du kommer dersom de er bekymret for pasienten. De fleste samtidighetskonflikter skyldes dårlig bemanning, ikke at du jobber sakte! Og blir det for mye, er det alltid lov å ringe og be om hjelp!

5. Arbeidshverdagen versus studiet – to ulike verdener

Dette er kanskje ditt første møte med den virkelige verden, og det kan fort vise seg å være noe ganske annet enn det du så for deg på studiet. Både med tanke på hva du skal gjøre som lege, og ikke minst hvordan systemet fungerer. Dersom du kommer i en ubehagelig situasjon, skal du huske på at det mest sannsynlig er systemet som svikter og ikke deg. Da er det lurt å snakke med en kollega – det er nok mange som har opplevd akkurat det samme som deg!

6. Unngå snarveier

Du kan ikke gjøre ting på samme måte som bakvakten som har flere års erfaring. I begynnelsen er det viktig å være systematisk når du jobber. Gjør hele den kliniske undersøkelsen, selv om pasienten har et «åpenbart» problem. Ofte gjør du overraskende funn som kan vise seg å være svært nyttige! I tillegg er det veldig god trening for deg som kliniker. Du kommer ikke til å angre på den ekstra tiden du brukte på gode undersøkelser, men du kan fort angre på at du var for rask...

7. Vær effektiv og løsningsorientert, men ta den tiden du trenger for å gjøre en ordentlig jobb

Først av alt. Bruk den tiden du trenger for å gjøre en god klinisk undersøkelse og unngå å la deg stresse av andre (selv om det er vanskelig!). Du er helt fersk som lege, og da er det lov til å bruke tid. Det samme gjelder når du venter på å få avklart pasienten med bakvakten. Ikke gjør noe du synes er ubehagelig og føler du ikke er kompetent til. Til syvende og sist er det du som står ansvarlig for det du gjør.

8. Du er en ressurs!

Sykehuset er avhengig av studenter og ferske leger som er sommervikarer, og uten dere går ikke hjulene rundt. Prøv å huske på det når du er skikkelig sliten etter en lang dag (eller natt) på jobb.

9. Ikke spis foran PCen

Det kan sikkert være fristende å spise foran PCen når du synes du har det travelt, men effektiv er det ingen vits å være. En skikkelig matpause der du blir kjent med kollegaer og lader batteriene er gull verdt!

10. Bli kjent med kollegaene

Bruk tid på å bli kjent med dem du jobber med, både på jobb og utenom! Ta med kollegaer på felles lunsj, delta på lønningspils, vær med å arrangere grilling i parken, turer, volleyballtrening, fester og så videre.

11. Ta ferie

Også sommervikar trenger ferie! Du kommer til å jobbe nok...

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer