Nyheter > Aktuelt

Vi liker å sammenligne oss med de andre nordiske landene, både på mentalitet, demokrati og helsevesen. Men hvor like er landene våre egentlig? Kan turnusen sammenlignes? Tjener vi likt? For slike emner er Nordisk råd for yngre leger et bra sted å utveksle informasjon!

Artikkelen ble publiset i Forum 4/2015.

Politikere liker å vise til andre nordiske land når de skal lansere nye, ambisiøse prosjekter, men endelig skulle Ylfs delegasjon høre sannheten bak sammenligningene. 11.-13. september dro den norske delegasjonen fra Ylf til Stockholm for det årlige møte i NRYL (). Her møttes Danmark, Finland, Sverige og Norge til diskusjoner. Island manglet, men var med i ånden da de fleste islandske leger spesialiserer seg i Sverige og Danmark.

NRYL er uten tvil et uformelt og bra sted å treffe likesinnede i Norden. Den viktigste diskusjonen vi tok med hjem, var omkring innføring av akuttmedisin som spesialitet. Danmark og Finland innførte egen spesialitet i akuttmedisin for en tid tilbake, og Sverige kom etter i mai 2015. Erfaringene er varierte. Noen steder er akuttmedisinerne til god hjelp for flyt og kompetanse i mottak, andre steder virker de som et tidsstjelende ledd, og har ikke funnet sin plass. Finland virket fornøyd med sine akuttmedisinere, men det skal legges til at Finland ikke har turnustjeneste, så akuttmedisinerne står alene i fremre linje. 

Problemer med rekruttering

I forkant av NRYL-møtene, kan man melde inn temaer man ønsker å diskutere. Svenskene og danskene ville gjerne diskutere temaet «rekruttering». Vansker med å rekruttere leger virker å være et mer uttalt problem i våre naboland. I Danmark har de for eksempel problemer med å rekruttere leger til Roskilde Sykehus, ca 40 min fra København. Vi forklarte Norges distriktspolitikk med kulturhus, svømmehaller og infrastruktur på den ytterste øy, til stor begeistring for våre naboer. De konkluderte med at man må tilby sine tilreisende leger «a spouse and a house» for å kunne friste yngre leger til å bo nord for den 60-nde breddegrad.

Konklusjonen etter diskusjonene er at mye ved spesialistutdannelsen i de nordiske landene er forskjellig, og at forskjellene mellom oss ofte skyldes geografi, men også politikk.

Stockholm viste seg fra sin høstlige side, men den svenske sosiale komiteen hadde ordnet med båttur og burger, så da var den norske delegasjonen fornøyde. Neste års møte er i København – da blir det spennende å se hva nytt vi kan rapportere fra Norges side! 

Privat

NRYL samler yngre leger fra Norden.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer