Nyheter > Fra foreningen

Foto: Colorbox

Har du søkt på en lederutdanning, er du allerede i gang eller er dette noe du vurderer? I år skal Ylf dele ut til sammen 120 000 kroner.

Det deles ut stipender på inntil 60.000 kroner per søker. Stipendene er forbeholdt leger som tar formalisert lederutdanning. Stipendet er åpent for alle Ylfs medlemmer, men nåværende og tidligere tillitsverv i Ylf vil vektlegges ved prioritering av søkere.

Det er mulig å søke midler til lederutdanning du ønsker å søke på, allerede har søkt på eller utdanning du er i gang med gang med. Ylfs styre vurderer søknadene og tildeler stipender.

Søkere oppfordres til å ha satt seg inn i retningslinjene før de søker.

Søknaden må inneholde:

  • et personlig søknadsbrev
  • søkers CV
  • en beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen
  • hvilket beløp det søkes om
  • en konkret og detaljert oversikt over hvilke utgifter som ønskes dekket gjennom stipendet.

I tillegg må kurs-/studieprogram for utdannelsen det søkes støtte til vedlegges søknaden.

Søknad om tildeling av stipend kan sendes på mail til charlotte.nielsen@legeforeningen.no eller per post til Ylfs styre, postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Fristen for å søke er 31.05.19.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer