Nyheter > Aktuelt

15. oktober brøt Legeforeningen forhandlingene med KS om særavtalen som regulerer legenes arbeidsvilkår i kommunene. Det viktigste kravet for Legeforeningen er å få fastsatt en øvregrense for hvor mye legevakt legene kan pålegges. I tillegg ønsker vi en regulering av den samfunnsmedisinske beredskapen.

Støtt opp om legene i kommunene – støtt streiken!

På samme måte som kollektivt vern var en viktig kampsak i sykehus i 2016, er dette et prinsipielt krav om vern for legene som jobber i kommunen. Vi oppfordrer alle Ylfere til å engasjere seg og støtte opp om streiken!

I tiden fremover vil det bli markeringer i Trondheim, Tromsø, Narvik, Stavanger og Bergen. Følg med på Legeforeningens hjemmeside og sosiale medier. Fortsett å legge ut bilder, gjerne med emneknaggene #Alletrengerlegevakten, #Noknå og #Vernpåvakt, og del artikler og nyheter om streiken. Dette er viktig!

Hvorfor streiker leger i kommunen?

Særavtalen i kommunen regulerer blant annet samfunnsmedisin (samfunnsmedisinsk beredskap og kommuneoverlegenes funksjon), legevakt og LIS1-legene sine arbeidsvilkår.

Forhandlingene om særavtalen startet høsten 2019 og endte med brudd, blant annet fordi det var uenighet om et vern av legenes arbeidstid. Som følge av koronapandemien falt den planlagte nemndsbehandlingen bort, og partene avtalte å bringe særavtaleforhandlingene inn i hovedoppgjøret mellom KS og Akademikerne.

I disse forhandlingene fremmet Legeforeningen krav for å begrense den uforsvarlig høye arbeidsbelastningen blant leger i kommunene. Spesielt i mindre kommuner pålegges legene svært mange timer legevakt, i tillegg til ordinært dagarbeid. Fastlegenes gjennomsnittlige arbeidstid uten legevakt er 56 timer i uken. Når flere titalls timer med legevakt kommer på toppen av dette, blir den totale arbeidsbelastningen svært høy! Flere leger, særlig i distriktene, jobber godt over 100 timer i uken.

Særavtalen har ikke de samme vernebestemmelsene som overenskomstene i sykehus. Det er for eksempel ingen timebegrensninger per uke. Det finnes heller ikke et system der tillitsvalgte kan sette ned foten på vegne av kollegiet. I praksis kan fastleger og LIS1-leger pålegges å arbeide et ubegrenset antall timer legevakt i uken, i tillegg til sitt ordinære dagarbeid. Særavtalens vernebestemmelser er i all hovedsak utformet som “bør”-bestemmelser. Det gir ikke et tilstrekkelig vern for legene. Problemstillingen er kjent for KS, etter at Legeforeningen i flere år har bragt det på banen, men så langt har KS ikke vist at tar kommunenes arbeidsgiveransvar på alvor.

Hva krever vi?

Som vilkår for å videreføre unntaket fra arbeidstidsbestemmelsene krever Legeforeningen at legene ikke kan pålegges mer enn syv beregnede timers legevakt i uken (noe som tilsvarer 28 timers beredskapsvakt) uten samtykke. Denne reguleringen er nødvendig for å beskytte legene mot et altfor høyt arbeidspress. Men Legeforeningen åpner for at den enkelte lege kan samtykke til å jobbe mer.

Et annet viktig krav for Legeforeningen omhandler samfunnsmedisinerne. Den samfunnsmedisinske beredskapen i kommunene og kommuneoverlegens rolle i dette arbeidet må styrkes! For å lykkes med dette, må samfunnsmedisinernes viktige funksjon reguleres bedre i særavtalen.

Du kan lese mer om meklingen og den krevende prosessen som endte med et brudd på våre her!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer