Nyheter > Aktuelt

På årsmøtet i slutten av april skal det arrangeres valg i Ylf. Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater som kan egne seg til de ulike vervene.

Oddetallsår er valgår i Ylf, og på årsmøtet i april skal det velges Ylf-leder, styremedlemmer og representanter til andre sentrale verv i foreningen for perioden september 2019-2021.

Valgkomiteen, som i tillegg til undertegnede består av Torhild Veen og Torkild Skaar, har oppgaven med å samle inn forslag til kandidater og å lage en begrunnet innstilling – et forslag til hvem som bør velges til de ulike posisjonene – til landsrådet. Deretter er det opp til landsrådet å velge! Landsrådet er Ylfs øverste organ og består av 45 representanter fra tillitsvalgtapparatet i Ylf. Det er kun medlemmer av landsrådet som har stemmerett i valget, men alle medlemmer kan foreslå kandidater for valgkomiteen.

Vi i valgkomiteen ønsker å få inn forslag til kandidater til de ulike vervene. Du kan foreslå en du mener egner seg, eller deg selv. Følgende verv skal besettes:

  • Ylf-leder
  • Nestleder
  • Yngsterepresentant i Ylf-styret
  • Fem styremedlemmer
  • Tre vara-styremedlemmer
  • Redaktør for yngreleger.no
  • Revisor
  • Decisor
  • Valgkomité, 3 personer + 2 varaer

Alle posisjonene er på valg, og flere av de som innehar verv per i dag har signalisert at de ikke tar gjenvalg, deriblant nåværende Ylf-leder Christer Mjåset. For å stille til valg, må man være medlem av foreningen og ha betalt årskontingenten. Valget foregår på Ylfs årsmøte 26. april i Trondheim. Se for øvrig Ylfs lover og valginstruks for nærmere beskrivelser av de ulike vervene og valgprosessen.

Ønsker bred representasjon

I vårt arbeid med å lage innstillingen vil vi strebe etter å sette sammen et styre med bred representasjon både hva gjelder geografi, små vs store sykehus, kjønn, samt kompetanse, erfaring og interesseområder blant styremedlemmene. Vi er også åpne for innspill om hva medlemmene mener vi bør vektlegge og ta hensyn til i arbeidet med å sette sammen innstillingen!

Vi håper på mange innspill til gode kandidater til de ulike vervene fra hele landet. Vet du om noen aktuelle eller har du lyst til å stille selv, er det bare å ta kontakt! Send gjerne med en liten begrunnelse for forslaget og klargjør om den du foreslår er forespurt og har sagt seg villig til å stille. (Det går an å foreslå noen du ikke har spurt, men som du mener egner seg. Da tar vi i valgkomiteen på oss oppgaven å forhøre oss med vedkommende.) Meld inn aktuelle kandidater så raskt som mulig og senest innen 31. mars.

Forslag sendes til hannevaleur@gmail.com.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer