Nyheter > Aktuelt

Fritid og familie skal være mulig å kombinere med en jobb som lege i sykehus. Det kom tydelig frem under årets tariffkonferanse.

Takk til Lars Magnus Aker for låne av alle bilder.

Rundt hundre ivrige Ylf-tillitsvalgte var samlet i Oslo 19.-21. november under årets høstkurs og tariffkonferanse. Dette var det nye styrets første store møte med medlemmene etter at de tiltrådte i september, en oppgave de løste godt i følge deltakerne.

Lønnsstrategi. Tariffkonferansens hovedfokus er fastsetting av forhandlingsstrategi forut for kommende forhandlinger, denne gangen hovedoppgjøret våren 2020. I forkant av tariffkonferansen hadde en arbeidsgruppe ledet av Håvard Ravnestad levert en grundig rapport om yngre legeres lønnsutvikling, med henblikk på både fortid og fremtid, som la grunnlag for diskusjonen den langsiktige lønnsstrategien for yngre leger.

Ingvil Ystgaard fra OUS tok til ordet for at man skal bli ansett som dyktig og seriøs selv om man må gå fra jobb for å hente i barnehagen.

Fritid og familie. Flere debuterte på talerstolen og bidro til en bred debatt om et viktig tema. Det var tydelig at det å kunne ha en jobb som lar seg kombinere med familieliv med to foreldre i arbeid er viktig: – Man kan være en dyktig og seriøs lege, selv om man ønsker å hente i barnehagen og lage middag hjemme, sa Ingvil Ystgaard fra OUS. En uttalelse som ble applaudert fra salen. Jobben man gjør som lege skal ikke vurderes ut i fra antall timer man er på jobb, men kvaliteten på arbeidet man utfører. Andre elementer som ble trukket frem var UTA (uavtalt utvidet arbeidstid), vakans-vakter og viktigheten av at kompetanse anerkjennes i lønnssystemet for LIS. Videre ble stipendiaters lønn løftet og problematisert, i tillegg til at det ble poengtert at man må arbeide for at gravide kvinner ikke sakker akterut hvis de får barn på «feil» tidspunkt i spesialiseringen. – Man skal ikke tape økonomisk på å lage barn, ble det sagt fra talerstolen.

Skal ha med alle. Å utvikle en helhetlig lønnsstrategi som favner om alle medlemmene, er utfordrende og et av de viktigste arbeidsområdene for Ylf. Flere gode og viktige argumenter ble løftet frem og ga styret nyttige innspill i det fremtidige arbeidet.

Prioriteringer. Ønskelisten før hovedoppgjøret i 2020 er lang, men det er (ganske) sikkert at man ikke får alt som står på listen. Å prioritere hvilke saker som er viktigst er en utfordrende oppgave, og ble grundig diskutert av landsrådet som tilslutt kunne enes om de viktigste prioriteringene for Ylf i forhandlingene med Spekter i 2020. Tilsvarende ble forhandlinger med Virke, KS, Oslo kommune og Stat diskutert.

Fokus på de tillitsvalgte. Det nye styret har ytret et ønske om å bedre tillitsvalgtopplæringen ved de lokale foretakene, og hva var vel ikke en mer naturlig enn en seksjon om nettopp rollen som tillitsvalgt og utfordringer man møter i det daglige arbeidet. Erfaringer og gode råd ble delt mellom nye, så vel som rutinerte, tillitsvalgte på alle nivåer. Et annet viktig tema som ble belyst var faste stillinger. Selv om dette ble implementert i Spekter-området i 2015, skaper det fortsatt hodebry for Ylfs tillitsvalgte. Det kom tydelig frem da det ble åpnet for spørsmål. En oppklaring rundt avtaleverket i regi av Kristin Utne og Bjørn Ove Ekren Kvavik ble utvilsomt verdsatt.

Clara Bratholm går av som nestleder i European Junior Doctors. På tariffkonferansen engasjerte hun deltakerne under den internasjonale halvtimen.

Internasjonal halvtime. Ylfs hovedarbeid foregår på nasjonalt nivå, men å rette blikket ut mot det som skjer i Europa er verdifullt, forklarte nestleder i Ylf og avtroppende nestleder i European Junior Doctors, Clara Bratholm. Dette illustrerte hun gjennom et eksempel fra Sverige der situasjonen for nyutdannede leger er minst like utforende som i Norge, om enn ikke mer utfordrende. Som i Norge er det for få AT-stillinger (tilsvarer LIS1) i forhold til antallet nyutdannede leger. - Nyutdannede leger som venter på AT-stilling utnyttes. De ansettes i stillinger der de skal arbeide 50% som lege og 50% som sykepleier – og lønnes deretter. Sannheten er at de jobber 90% som lege, kanskje mer. Det er ikke bra. Dersom vi ikke følger med nasjonalt, kan vi ende opp i en liknende situasjon. Denne typen delte stillinger vil undergrave både legeyrket og sykepleieryrket. Det er bekymringsfullt, sa Bratholm som understreket viktigheten av å lære av europeiske kollegaer.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer