Nyheter > Debatt og perspektiver

iStock/shauni

Det er like før valget. M/S NPM Norsk Helsevesen legger til kaj med Helseminister Høie ved roret. Blant de skuelystne står allmennlege Eivind «Rabelais» Lilleås og betrakter det hele.

Den ærverdige skuta M/S NPM Norsk Helsevesen lå i anledning valgdag og potensielt mannskapsbytte til kai i kaptein Høies hjemby Stavanger. Erfarne sjøfolk, annet publikum og presse strømmet til i hopetall for å få et inntrykk av den gamle skuta etter fire år med slagside, fraværende navigasjon og mangel på vedlikehold. Høie stod selv til rors ved innseilingen og med seg på broen hadde han matrosene Slørdahl, Vorland, Nilssen og Lofthus. De skuelystne ble sjokkert - både over det reint seilingstekniske og over å se skadeomfanget på den tidligere så staselige skuta da den klappet til kai.

Mannskapet hadde fått landlov i anledning valgdag og de kom en etter en ned landgangen.

Forsikringsagenten

Først ut var en representant for forsikringsbransjen.  Han virket svært tilfreds og sa i en kort kommentar til den utsendte fra dagens næringsliv at vekstmålet de siste fire årene var nådd og at marginene var gode. Spesielt var de fornøyd med det nye pakkeproduktet «Svulst Komplett» - som til tross for høy premie hadde solgt godt ved hjelp av solid markedsføring. Målet videre er ytterligere vekst og jevnt innsalg av gode og målrettede produkter som befolkningen vil ha, sa representanten før han gikk innover kaien

Adm.dir i Helsepersonellvikarbyråforbundet

Neste person ned landgangen var administrerende direktør for Norsk Helsepersonellvikarbyråforbund (NHPVBF). Med selvsikker fremtoning og dollartegn i øynene stoppet han opp ved journalistene: De fire foregående årene har vært en drøm! Vikarbyrå har dukket opp som paddehatter og det tar jeg av meg hatten for, sa direktøren med et lurt smil.  Helsepersonellbyråene forsyner nå store deler av det offentlige helsenorge med sykepleiere og leger fra både inn og utland og sørger for at pleie, omsorg og behandling kan drives på kortsiktig og ukoordinert vis, på gebrokkent norsk til den stiveste pris både i kommune og helseforetak. Målet for de neste fire årene er å få sugerøret vårt dypere inn i velferdsstaten og suge på en enda mer effektiv, systematisk og utarmende måte, avsluttet han før han slentret innover kaia. 

Leder i Norsk Betalingsautomat A/S

Nummer tre ned var leder i Norsk Betalingsautomat A/S - også han en blid mann i anledning landlov. -Vi har klart å eliminere all unødvendig menneskelig kontakt på nesten samtlige norske legekontor den siste perioden. Dette er vi utrolig begeistret for! I tillegg har vi nå etablert et godt samarbeid med denne damen, og henvendte seg til damen bak seg ned landgangen – grunder i Silikon Valley og Pupp -Helse ASA. Med våre e-helse løsninger skal det nå bli en definitiv slutt på både vold og nære relasjoner i helsevesenet! Og du skal kunne motta kreftdiagnosen diskre på app uten øyekontakt og innrulleres i pakkeforløp uten å bli lagt menneskelig hånd på. Vi skal effektivt redusere all sykdom og lidelse til produksjonstall og måltall. Eventuell empati i forløpet skal avviksmeldes til HR innen 24 timer!

Privatisert Lavindisert Overdiagnostikk med Offentlig Driftsavtale (PLOOD)

Neste kvinne ned landgangen var leder i foreningen Privatisert Lavindisert Overdiagnostikk med Offentlig Driftsavtale (PLOOD). Vi er fantastisk fornøyde med denne seilasen. Våre MR maskiner går nå døgnkontinuerlig i det ganske land og befolkningen lar seg villig fotografere. Vi har etablert en app-løsning som publiserer alle dine MR bilder i sanntid direkte på sosiale medier og vi arrangerer familiedager en gang i måneden slik at barn kan bli introdusert for MR-maskinen fra tidlig alder og på den måten forhindre uønsket klaustrofobiutvikling som vil kunne redusere kundegrunnlag og produksjon i årene fremover. 

Helsebyråkratene og toppledelsens representant

Deretter fulgte en gruppe på fem som pakkeforløp ned landgangen foran en herre med grått hår og grå dress - den nyansatte på HR Helsedirektorat, veileder i Pakkeforløp og hans samarbeidsutvalg. -Det går så det suser i våre rekker, sa gråbein med åpenbar stolthet i stemmen. -Vi produserer pakkeforløp og veiledere som aldri før! Vi er nå i gang med «pakkeforløp livet» som er ute til jul. Alle med APGAR score > 3 skal prioriteres og vi følger opp med symptomuavhengig utredning og behandling frem til menopause for kvinner og IPSS score > 20 for menn.

Denne gjengen ble fulgt av Anne-Kari Bratten som smilte og lo da hun kom gående ned mot den ventende pressen! Jeg er alltid på vakt – mot vakt, sa hun med varme i stemmen og gikk innover kaien mens hun blunket lurt opp til Høie og vennene hans på brua.  

Helserelativitetsteoretikerne

Etter Bratten kom lederen i Norsk Helsefysikerforening ned landgangen. --De siste fire årene har vi fått fantastiske betingelser for vår forskning innen helserelativitetsteori. Og jeg fremsetter nå for dere mitt gjennombrudd på området – jeg har funnet ut at epikrisetid og liggetid er relative. Med det mener jeg at tidsbrudd=pakkerforløp*tabloidoppslag2.  Og dette gir bevis på at new public managment er det riktige styringsverktøyet i organisasjonen, ved bruk av likningen depolariseringstid på HR*antall avviksmeldinger=antall nye helsebyråkrater. 

Mannskapet kaster loss

De fremmøtte på brygga humret litt av denne utgreiing, men kunne ikke annet enn å si seg enige i konklusjonen – tallenes tale var klar.

Høie og matrosene tok seg ikke bryet med å forlate skuta, men Høie ropte ned til de skuelystne at det var stas at så mange hadde møtt frem og forsikret om at alle skulle få den dyreste kreftmedisin, at faglige råd på generelt grunnlag skulle veie mindre i utformingen av helsetjenester i fremtiden og at nullvisjonen på død samsvarte med målene for produksjonsøkningen innenfor medisinen.  

Skuta ble liggende til kai utover dagen med den lave summingen fra lensepumpene som den eneste antydning til menneskelig aktivitet om bord. Ut på kvelden returnerte forsikringsagenten, direktør for Norsk Helsepersonellvikarbyrå, leder i Norsk Betalingsautomat AS, grunder i Silikon Valley og Pupp Helse ASA, leder i foreningen Privatisert Lavindisert Overdiagnostikk med Offentlig Driftsavtale, veileder i pakkeforløp og hans samarbeidsutvalg, Anne-Kari Bratten og leder i Norsk helsefysikerforening. Og i ly av mørket gled M/S NPM Norsk Helsevesen rolig ut vågen, mens summingen fra lensepumpa ble svakere og svakere.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer