Nyheter > Aktuelt

Foto i saken: Lars Magnus Aker

Yngre legers forening (Ylf) har omtrent 10 500 medlemmer, og 650 av disse jobber på St. Olavs Hospital. Nylig var flere av medlemmene på St. Olavs samlet, da det ble arrangert informasjonsmøte med Ylf-styremedlemmene.

Jeg er veldig glad for at vi har mulighet til å møte medlemmene der de jobber. Det er viktig å informere om arbeidet vi gjør, og ikke minst er det viktig og bra med direkte tilbakemeldinger og spørsmål til oss, sier Ylf-leder Ingeborg Henriksen.

Ylf-tillitsvalgte rundt omkring i landet arrangerer informasjonsmøter på sykehus med jevne mellomrom. I forbindelse med styrets arbeidsseminar i Trondheim i januar, var det derfor naturlig å arrangere medlemsmøte på St. Olavs som styret fikk delta på.

– Å kunne kombinere styrearbeid og møte med medlemmer er viktig, og jeg synes det er fint at vi har fått en god tradisjon for å gjøre dette de gangene vi har styremøter ulike steder i landet. Jeg er takknemlig for at de tillitsvalgte organiserer slike medlemsmøter, sier Henriksen.

Tilrettelegging

På agendaen stod blant annet viktige saker for Ylf nå, tilrettelegging i arbeidslivet, LIS-utdanning og status på Helseplattformen.

Styremedlem Lars Magnus Aker holdt en presentasjon om tilrettelegging av arbeidet, med blant annet fokus på graviditet og amming. Han understreket arbeidsgivers generelle tilretteleggingsplikt:

Til tross for at arbeidsgiver har plikt til å legge til rette, så vet vi at mange opplever dette som vanskelig i praksis. Dersom du opplever at det er vanskelig å få tilrettelagt for ammefri for eksempel, så anbefaler vi å ta med din tillitsvalgt på møter med arbeidsgiver.

Etter Lars Magnus Akers presentasjon, holdt Ingeborg Henriksen et innlegg om LIS-utdanningen, og forskjellen på ny og gammel ordning. Deretter fulgte en kort statusoppdatering om Helseplattformen og Legeforeningens politiske arbeid med den saken.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer