Nyheter > Aktuelt

Onsdag 1. september tiltrådte det nye styret i Yngre legers forening for perioden 2021-2023. Kristin Kornelia Utne fortsetter som leder og Ingeborg Henriksen er nestleder. Hva skal de jobbe for? Og hva sier de selv om styreperioden som venter?

Onsdag 1. september møttes det nye styret endelig på Legenes Hus i Oslo til konstituerende styremøte. Det ble en spennende dag med informasjon, nye bekjentskap, hyggelige gjensyn, politikk og planlegging for perioden. Det nye styret ser frem til å arbeide for arbeidsvilkårene og kvaliteten i spesialistutdanningen for alle våre 11 256 medlemmer.

Ylf’s politiske dokument og punktprogram vedtatt av landsrådet er styrende for arbeidet som skal gjøres. Sentrale arbeidspunkter er gode lønnsbetingelser som reflekterer ansvaret, autonomi, medvirkning i drift og omorganiseringsprosesser samt avskaffelse av unødig byråkrati og rapporteringssystemer.

Spesialistutdanning er òg prioritert høyt. Mens over 1000 leger venter på turnustjenesten, er cirka 40 % av nye legespesialister i Norge konverteringer fra andre land. I så henseende skal Ylf blant annet jobbe for at Norge i hovedsak dekker egne spesialistbehov, at alle legestillinger i sykehus er utdanningsstillinger.

Det nye styret konstitueres på Legenes Hus med leder Kristin Kornelia Utne og direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik. Foto: Vilde Baugstø.
Det nye styret utenfor Legenes Hus i Oslo. Fra venstre: Ingeborg Henriksen (nestleder), Beanca Grottenberg, Kjetil Askim, Oda Kristine Sandli, Lars Magnus Aker, Bjørn Ove Ekern Kvavik (direktør), Mikal Jacob Hole (redaktør), Tobias Solli Iverland, Lillan Haugen og Kristin Kornelia Utne (leder). Foto: Vilde Baugstø.

Ylf har nå også klar målsetning om at leger i forskerstillinger skal ha lønn og sosiale rettigheter tilsvarende som for leger i kliniske stillinger

Det nye styret takker for tilliten - ermene er brettet opp!

Bli litt kjent med nestleder Ingeborg Henriksen og Kjetil Askim

Nestleder Ingeborg Henriksen.
Styremedlem Kjetil Askim

Mikal Jacob Hole

Hva ser dere mest frem til med styreperioden deres?

Kjetil Askim

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med utfordringene vi står overfor og hvordan vi jobber i møtet med politikere og helseforetakene.

Ingeborg Henriksen

Jeg gleder meg mye til å jobbe for en bedre arbeidshverdag for medlemmene våre, og så håper jeg det blir mulig å treffe flere tillitsvalgte og medlemmer enn det vi har kunnet gjøre de siste par årene. Det er både nyttig og utrolig hyggelig!

Mikal Jacob Hole

Har dere noen saker litt ekstra tett opp til hjertet som dere vil jobbe for?

Kjetil Askim

De sakene jeg vil jobbe mest for er å styrke vår kollektive evne rundt forhandlinger samt synliggjøre behovet for flere LIS-stillinger på alle nivåer i norske sykehus.

Ingeborg Henriksen

Spesialistutdanning er min store hjertesak. Vi trenger god spesialistutdanning med fokus på faglig innhold, kvalitet og gjennomføring. Jeg mener Ylf og Legeforeningen må ha en tydelig stemme for å styre utviklingen mot en nasjonal LIS-utdanning av høy kvalitet. I tillegg er jeg opptatt av at vi har god tillitsvalgtopplæring, og også at vi når ut til alle medlemmer med kunnskap og informasjon om hvordan arbeidslivet fungerer og hvilke rettigheter man har som arbeidstaker.

Mikal Jacob Hole

Har dere noen råd til medlemmene våre dersom det oppstår problemstillinger knyttet til jobb?

Kjetil Askim

Mitt største råd ved problemer er å snakke om det til de tillitsvalgte. For å kunne ta tak i utfordringer må vi vite at de eksisterer.

Ingeborg Henriksen

Jeg vil først bare slå et slag for å diskutere arbeidshverdagen med andre kollegaer. Vi blir klokere både på hverandre og arbeidshverdagen, kan utveksle erfaringer og gi hverandre råd. Hvis du havner i en situasjon der du enten blir usikker på hva som er riktig å gjøre, hvilke rettigheter du har eller, i ytterste konsekvens, havner i en konflikt, er det alltid lurt å ta kontakt med den som er tillitsvalgt der du jobber! Vi i Ylf kan kontaktes, og så har vi også en fantastisk samling av jurister i Legeforeningens jus- og arbeidslivsavdeling som svarer på spørsmål om smått og stort.

Mikal Jacob Hole

Hva gjør dere når dere ikke står på barrikadene for Ylf eller arbeider på sykehus?

Kjetil Askim

Fra før har jeg gått på musikklinje og dirigert studentkor. Livet i LIS1 og med verv tillater ikke så mye musikk som kan kunne ønske, men forsøker å spille litt for meg selv hjemme. Ellers forsøker jeg å holde meg i form og er glad i god mat og drikke.

Ingeborg Henriksen

Jeg trenger sosialt påfyll og møter gjerne familie og gode venner. Og så er jeg tante til to fine nevøer som jeg digger å være sammen med! Når muligheten byr seg står jeg gjerne på kjøkkenet, og i følge min eldste nevø lager jeg det beste jordbærsyltetøyet. Det viktigste er å ha noe å koble av fra jobb og andre plikter med, det vil jeg oppfordre alle til å ha!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer