Nyheter > Aktuelt

23.-24. februar arrangerer Ylf i samarbeid med The Healtcare Leadership Academy i London en konferanse om helseledelse på Soria Moria. Her inviterer de til foredrag med blant annet Ole Trond Berg, grunnlegger av Senter for helseledelse, og Marie Louise Sunde som er kjent fra #ShesGotThis. Påmeldingen er åpen for alle.

Ikke bare for deg som vil bli leder

Målet med konferansen er å utvide deltakernes forståelse innenfor temaet helseledelse. Norske sykehus er kunnskapsbedrifter. Samarbeid mellom ledelsen og de faglig ansatte er helt nødvendig for at sykehuset skal kunne tilby pasientene god behandling, og samtidig være en arbeidsplass som ivaretar sine ansatte. Per dags dato står lederne i de regionale og lokale helseforetakene ovenfor store utfordringer. Økonomien er stadig mer presset, samtidig som de ansatte føler de løper raskere og raskere og at tiden rett og slett ikke strekker til. Skal man være med å påvirke fremtidens helsevesen, er det nødvendig at de faglig ansatte forstår hvordan ledelsen tenker og hvilke utfordringer de står ovenfor. Konferansen på Soria Moria vil gi leger muligheten til å øke sin forståelse innenfor temaet, og på den måten vil man som fagperson kunne komme med innspill til hvordan driften av foretaket skal være. Konferansen er samtidig velegnet for alle som kan se for seg en karriere innenfor helseledelse, og som vurderer å søke på Helselederskolen.

Internasjonal konferanse

Ylf arrangerer konferansen i samarbeid med The Healtcare Leadership Academy (HLA) i London, som nå er en egen stiftelse, men som ble startet av den britiske legeforeningen. I 2019 starter første cohort opp i Amsterdam, Nederland. Alle nåværende og tidligere studenter er invitert til Soria Moria, og flere har allerede meldt seg på. Konferansen legger opp til utveksling av erfaringer mellom de ulike nasjonene, og aldri før har det vært et liknende samarbeid på norsk jord.

Hete navn på plakaten

Det er lagt opp til fire uavhengige foredrag med fire ulike gjesteforelesere. Så langt har driverne av konferansen, HLA-studentene Andreas Habberstad og Anniken Riise Elnes, avslørt at Ole Trond Berg, professor og grunnlegger av Senter for helseledelse, og Marie Louise Sunde, LIS kirurgi og grunnlegger av #ShesGotThis, kommer. Berg er ikke lege, men en guru innenfor helseledelse. Få kjenner historien til det norske helsevesenet bedre enn ham, og skal man utvikle fremtidens sykehus er det viktig å kjenne sin historie. Berg er kjent for å være en talsmann for at helseledelse skal ha medisinskfaglig forankring. Sunde på sin side er kjent fra fjorårets #metoo-kampanje, og ønsker å formidle hvordan man kan forhindre de negative effektene av kjønnsstereotypier og diskriminering i arbeidslivet.

- I mitt likestillingsarbeid jobber jeg mye med næringslivet, og det er lett for meg å sammenligne helsevesenet med næringslivet. Særlig på to områder skiller helsevesenet seg tydelig fra næringslivet: Det er en vesentlig større aksept for trakassering av ansatte, og forbausende lite konsekvenser for en oppførsel som etter arbeidsmiljøloven er ulovlig. I tillegg er det en overraskende stor ansvarsfraskrivelse fra mellomledere og ledere i helsevesenet når det kommer til å løse problemet. Diskriminering og trakassering er og blir et ledelsesansvar, sier Marie Louise Sunde til Yngreleger.no

"Særlig på to områder skiller helsevesenet seg tydelig fra næringslivet: Det er en vesentlig større aksept for trakassering av ansatte, og forbausende lite konsekvenser for en oppførsel som etter arbeidsmiljøloven er ulovlig," sier Marie Louise Sunde.

Korketrekker og solnedgang på Soria Moria

Konferansen arrangeres på Soria Moria. På programmet står det i tillegg til spennende foredrag blant annet frokostmøte og tur i Oslos lengste akebakke, korketrekkeren. Det er med andre ord duket for både faglig og sosialt påfyll siste helgen i februar. Påmeldingen til arrangementet er åpen (se vedlagt invitasjon) frem til 10. februar.

Innbydelsen med all informasjon om arrangementet finner du her! https://yngreleger.no/assets/a...

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer