Nyheter > Aktuelt

Ylf støtter leger som vil ta formell lederutdanning. Stipender på inntil 60.000 kroner per søker skal deles ut - søk innen 1. juni!

Det deles ut stipender på inntil 60 000 kroner per søker og totalt 120 000 kroner. Stipendene er forbeholdt leger som tar formalisert lederutdanning. Stipendet er åpent for alle Ylfs medlemmer, men nåværende og tidligere tillitsverv i Ylf vil vektlegges ved prioritering av søkere.

Hva kan dekkes?

  • Kurs-/studieavgift
  • Bo- og reiseutgifter ved utdanning utenfor hjemstedet
  • Kursmateriell og relevant litteratur
  • Annet nødvendig utstyr knyttet direkte til utdanningen (for eksempel software)

Hvordan søker jeg?

Send søknad til charlotte.nielsen@legeforeningen.no eller per post til Yngre legers forening, postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

  • Et personlig søknadsbrev, inkludert beskrivelse av motivasjon for utdanning og hvordan denne er tenkt brukt
  • Søkers CV, inkludert eventuelt tidligere ledererfaring
  • En beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen vedlagt kursprogram
  • Konkret oversikt over hvilke utgifter som ønskes dekket og summen av disse.
  • Andre potensielle bidragsytere det er søkt støtte fra, inkl arbeidsgiver
  • Kurs-/studieprogram for utdannelsen det søkes støtte til må vedlegges søknaden.

Søknadsfrist: 1. juni 2022

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer