Nyheter > Aktuelt

Natt til 14. juni ble partene enige om årets lønnsoppgjør for leger i helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus, etter nærmere et døgns forhandlinger. Oppgjøret er et mellomoppgjør og det er derfor bare forhandlet om lønn.

I vår ble Spekter og Akademikerne enige om A1-delen av tariffavtalen. 13. juni startet forhandlingene om A2 mellom Legeforeningen og Spekter. Det var et svært krevende oppgjør, og litt over klokken 04:00 i natt ble protokollen signert av partene.

Årets oppgjør ble i sin helhet gjennomført sentralt mellom Legeforeningen og Spekter, og det skal derfor ikke gjennomføres lokale forhandlinger i det enkelte helseforetak.

I tillegg til et generelt lønnstillegg ble partene enige om å øke vaktsatsen med 0,001% for leger i spesialisering (0,003% for legespesialister).

Ved tidligere sentrale lønnsforhandlinger har Ylf endt omtrent på frontfaget, det vil si den fastsatte lønnsveksten i de konkurranseutsatte fagene. Tidligere i høst kom LO, YS og NHO til en enighet om at årets «frontfag» er på 5,2 %. Årets oppgjør for Ylf ligger i tråd med normen for rammen.

I tillegg til et generelt lønnstillegg ble partene enige om å øke vaktsatsen med 0,01% for leger i spesialisering (0,03% for legespesialister).

Forhandlingsdelegasjonen bestod av Ingeborg Henriksen (Ylf), Lindy Jarosch-von Schweder (Of), Anne-Karin Rime, Ståle Clementsen (Of) og Kristin K. Utne (Ylf).

Endringene i lønn gjelder fra 1. januar 2023, mens endringene i vaktsats gjelder fra gjelder fra 1. desember 2023

Du kan lese protokollen her.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer