Spalter > Intervjuet

Christian Sundstrøm er lege og løytnant i Marinen. Hvordan er livet som lege om bord på en fregatt?

– Har du alltid hatt lyst å være i forsvaret?

– Jeg vet ikke om jeg alltid har hatt lyst til det, men etter jeg ble innkalt som lege har jeg gledet meg! Jeg syntes forsvaret virket både spennende og interessant.

Hvordan begynner tjenesten som VA-lege?

– Du begynner i rekrutten som fenrik, der får du utlevert uniform og utstyr og gjennomgår grunnleggende soldatutdanning. Når du er ferdig med rekrutten får du opprykk til løytnant. Da går man over i en fagperiode med alle VA-legene. Der lærer du hvordan du er lege i forsvaret. Etter dette igjen, blir du plassert på tjenestestedet - for meg var det marinen. Der får du spesifikk kursing og utdannelse knyttet til tjenestestedet ditt. Jeg har for eksempel blitt sjømannslege og har kurs i dykkermedisin.

Kan du velge tjenestested?

– Du kan legge inn ønske om sted, men forsvarets behov er styrende.

Hvordan er en vanlig dag for en VA-lege i marinen?

– Dagen begynner selvsagt med frokost og kaffe! Først går jeg til hospitalet som skal «shines» og gjøres operativt. Vi har ikke vasketjeneste om bord, så det må vi gjøre selv. Så holder man typisk undervisning for saniteten om bord - litt teori og mye praksis. Etter det har jeg typisk noen konsultasjoner for marinesoldatene ombord. Dette er jo blant Norges friskeste befolkning, så det er ikke så ofte folk er syke.

– Etter lunsj kan vi ha øvelse om bord med hele fregatten. Det kan være «mann over bord», krig eller havari. Da sminker vi opp skadde som plasseres rundt på båten. Da må hele organisasjonen fra alle mulige grener om bord jobbe sammen for at ting skal fungere.

– Jeg er i praksis på vakt hele døgnet, da det kun er meg som er lege om bord. Om noen skader seg eller blir syke på fregatten må jeg trå til.

– Hva er legens oppgave ved øvelsene?

– Ved en hendelse skal legen gå rett til spisemessa der vi etablerer feltsykehus. Der skal vi kunne ta imot en betydelig andel av mannskapet om bord. Jeg har det medisinske ansvaret og styrer behandlingen. Det er ikke nødvendigvis så mye hands-on for legen, med mindre det er spesielle prosedyrer.

– Hvem er dine nærmeste samarbeidspartnere om bord?

– Det er sykepleieren og sanitetsassistenten, vi tre er saniteten om bord. Men dersom det oppstår hendelser blir kokkene og servitørene med. Alle som jobber i byssa har ekstra trening innen sanitet. Alle jeg jobber med er utrolig drevne og flinke!

Var forsvaret slik du har sett for deg?

– Rekrutten er litt som man ser for seg - det er «Kompani Lauritzen». Å seile fregatt så jeg nok for meg at skulle være mer «chill», men det er alltid et eller annet å øve på og fokus på mulige hendelser.

Har noe overrasket deg med jobben?

– Kanskje litt overraskende over hvor mye ledelse og logistikk det er fokus på, kontra det rent medisinskfaglige.

Hva er det beste med å være VA-lege på fregatt?

– Fri tilgang til sjøsyketabletter!

– Hva er det vanskelig med å være VA-lege?

– Jeg synes det er utfordrende å lede samtidig som jeg skal ha det medisinske overblikket. Når du har en pasient foran deg, så er vi leger opplært til å tenke medisinsk, men man har mange rundt seg som kan utføre den medisinske behandlingen. Kunsten er å løsrive seg fra pasienten.

Hvor mye jobber du i uka?

– Det er litt vanskelig å svare på. Hvis vi seiler, er jeg på jobb og vakt 24 timer i døgnet. Det er alltids rom for å ta seg en pause hvis det ikke skjer noe, men det er stor sjanse for at noen i mannskapet huker tak i deg med et problem av medisinsk art. Du er alltid legen uansett hvor du er. Alle har navneskilt med etternavnet sitt, men på mitt står det bare «DOC».

– Hvordan er turnusen for VA-lege i marinen?
– Tre dager seiling gir én dag avspasering. Så seiler vi tre uker, får vi én uke fri. Som regel legger vi til kai i helgene og får da fri. Men seilingsplanen følges ikke et fast mønster, og kan raskt endres, fordi vi seiler når det er behov.

Hvor mye tjener du som VA-lege?

– 524.000 i grunnlønn, utover det er det godetillegg for å seile.

– Hvilke fordeler ser du for en lege å være i forsvaret?

– Jeg får trent utrolig mye på masseskade-scenarier og traumeteam - flere ganger i uka. Så får man en del spesiell kompetanse, for eksempel har jeg blitt sjømannslege og fått kurs i dykkermedisin. En del av kursene er også tellende for videre spesialisering.

Ser du noen ulemper med å være i forsvaret?

– Ulempen er jo at du blir revet vekk fra kjente og kjære. Det blir jo også et slags pauseår i spesialiseringen.

Er det noe du har lyst å si til de som er innkalt som VA-lege, men ikke har lyst?

– Jeg tror alle kan finne nytte i å ha vært et år i forsvaret, i det minste på det personlige planet. Du blir kjent med deg selv i en veldig uvant og krevende kontekst. Du får sett og gjort ting du ellers aldri får prøve om du ikke hadde vært i forsvaret. Det er også enormt fokus på god og tydelige ledelse i forsvaret, som jeg mer og mer setter pris på etter å ha vært i tjeneste. Det er svært viktig med god og effektiv ledelse. Det kan du ta med deg inn i legeyrket videre – særlig i akutte situasjoner.

Hva skal du gjøre etter du har tjenestegjort?

– Jeg håper på å komme meg tilbake til mitt kjære sykehus i Østfold.

Noen korte på tampen

Mye eller lite vakt?
Mye.

Lange eller korte epikriser?
Korte.

Mye eller lite pasientkontakt?
Mye.

Legefrakk, grønt eller privat tøy?
Marineblå uniform!

Christian Sundstrøm

Cand.med. UiT 2013-2019
Turnustjeneste Sykehuset Østfold 2019-2021
VA-lege (vernepliktig akademiker) og løytnant i Marinen.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer