Nyheter > Aktuelt

Legeforeningens medlemmer fra alle foretak er resten av uken representert av tillitsvalgte på felles vårkurs for Overlegeforeningen og Yngre legers forening.

Se godt på bildet. Her sitter 250 tillitsvalgte og engasjerte leger fra Overlegeforeningen og Yngre legers forening i storsalen på Scandic Ørnen i Bergen samlet for vårkurset 2018.

Det er andre år på rad at de to yrkesforeningene for leger ved landets sykehus arrangerer felles vårkurs. Kurset går over to dager med separate årsmøter for de respektive yrkesforeningene på torsdag.

Dette er tillitsvalgte som bruker mye tid, også fritid, for å sikre medlemmene i Legeforeningen sine rettigheter på alle nivå. Mange av kursdeltakerne sto i front under den nå avklarte konflikten rundt sykehuslegenes arbeidstidsplaner. Noen har akkurat trått inn i et arbeidsliv de skal være del av i 30-40 år. 

Det er to yrkesforeninger, men medlemmene jobber side om side ute i sykehusene for å yte best mulig helsehjelp for befolkningen. Det er mer som forener Overlegeforeningen og Yngre legers forening enn som skiller. Dette utkrystalliserte seg under streiken i 2016, og ideen om et felles vårkurs var en naturlig konsekvens av dette.  

Administrerende direktør i Helse Vest og styreleder i Spekter Herlof Nilssen åpnet årets vårmøte med blant annet en gjennomgang av de økonomiske fremtidsutsiktene i helsetjenesten.

Skoen kan trykke på ulike steder, men skoen er den samme

Legeforeningen er medlemmene. Det er medlemmene som stemmer frem sine tillitsvalgte på avdelings-, klinikk- og foretaksnivå. Det er tillitsvalgte medlemmer som utgjør yrkesforeningenes Landsråd og som velger sine styrer. Det er tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i Legeforeningens sentralstyre. For at Legeforeningen skal være en sterk forening med gjennomslagskraft, trenger man godt skolerte tillitsvalgte i alle ledd. I praksis er ikke foreningen sterkere enn svakeste ledd.

Under årets vårkurs spenner tema fra helseledelse og helseøkonomi til hersketeknikker, seksuell trakassering og hvordan man skal håndtere ulike typer medarbeidere på arbeidsplassen. Det er hentet inn foredragsholdere fra foretaksledelse, helsetilsyn, mediene og akademia for å nevne noen.  

Naturlig nok kan medlemmene i Overlegeforeningen og Yngre legers forening oppleve at skoen trykker på litt ulike steder. Uansett er overlegene like avhengige av at leger i spesialisering har gode arbeidsforhold og at de får en god spesialistutdanning, som at underordnede leger er avhengige av gode overleger. For å ha gode overleger må de ha arbeidsforhold som gir dem anledning til å være dugende leger og gode mentorer. Alle sykehusleger går til syvende og sist i samme sko og alle trenger gode tillitsvalgte og en god fagforening. 

Felles vårkurs er en styrke for alle!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer