Nyheter > Aktuelt

I sentralstyremøte sent tirsdag kveld ble det klart at Legeforeningen ber alle sine medlemmer begrense forskrivning av blåresepter.

Legeforeningen sendte den 14. januar en henvendelse til Helseministeren der de ba om at lovendringen ble fjernet, men grunnet manglende skriftlig tilbakemelding innen fristen velger de nå å komme med denne anbefalingen til sine medlemmer.

Legeforeningens krav

  1. Gebyrordningen må oppheves og reglene fjernes. Saken må tilbake til Stortinget. Det må tas initiativ til en lovendring.
  2. Inntil reglene er endret, må straffegebyret fryses. Ingen leger skal risikere å bli bøtelagt.

-Vi har tirsdag kveld fortsatt ikke fått en skriftlig tilbakemelding. De signalene vi har fått underveis er at Helseministeren ønsker å endre reglene for praktiseringen av ordningen, men ikke fjerne selve lovhjemmelen for å kunne ilegge overtredelsesgebyr, skriver Legeforeningen.

Legeforeningens sentralstyre sier de ikke kan akseptere at leger risikerer bøter fordi de har påtatt seg et frivillig forvaltningsansvar på vegne av helsemyndighetene. Videre skriver sentralstyret at:

- Selv med en eventuell nedjustering av bøtenivå er dette et feil og uakseptabelt virkemiddel overfor leger som yrkesutøvere. Legeforeningen råder sine medlemmer til å begrense forskrivning på blå resept til et minimum, og i stor grad overlate til Helfo å vurdere om pasienten har rett til denne stønaden, avslutter Legeforeningen medlemsbrevet som ble sendt ut i natt.

Det er ikke et veletablert system hos Helfo

Det eksisterer heller ikke per idag et veletablert system hos Helfo der pasienter kan søke refusjon for en hvit resept, nettopp fordi legene i stor grad har tatt seg av dette på vegne av helsemyndighetene.

Av den grunn har Legeforeningen utarbeidet et informasjonsskriv til pasientene med et forslag til hvordan de kan gå frem.

Ylf-leder Kristin Kornelia Utne sier idag til Yngreleger.no:

-Dersom staten ikke har tillit til at legene kan forvalte denne oppgaven er det naturlig at de tar denne selv. Vi kan sikre riktig resept i form av korrekt medisin, så får staten vurdere hvem som skal betale hvor mye. Det er ikke verdt å ta en personlig risiko for å avlaste myndighetene i å forvalte denne rettigheten, forteller Utne.

Leder i Ylf Kristin Kornelia Utne. Foto: Michaela Klouda Photography

Legebot-saken

  • Legene forvalter refusjon for forhåndsgodkjente medikamenter ved kroniske sykdommer, kalt blåresepter.
  • Storting og Regjering har gått inn for en lovendring som kan gi leger bøter opptil 213.000 kroner for feilforskrivning av blåresepter.
  • Myndighetene har møtt stor motstand etter lovendringen trådte i kraft januar 2022 og varslet at de vil råde sine medlemmer å overlate forvaltningen til Helfo dersom den ikke fryses og fjernes.
  • Vi ser at denne forskriften har urimelige utslag, og jeg har derfor startet arbeidet med endringer i forskriften, uttalte Kjerkol til avisen torsdag.
  • Etter svarfristen utløp midnatt natt til onsdag hadde helseministeren ikke svart Legeforeningen og signalene som var sendt handlet om primært om justering av bøtenivået og enkelte andre justeringer. Dette kunne ikke Legeforeningen godta og har nå sendt ut medlemsbrev som varslet.

Lege og trenger mer informasjon? Les på Legeforeningens informasjonsside.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer