Nyheter > Aktuelt

Sakslisten var kortet ned og kun det som hastet mest stod igjen under dagens landsstyremøte, som ble arrangert digitalt.

Denne våren har vært annerledes. Infrastrukturen på sykehusene har endret seg i rekordfart, fastlegene har for alvor tatt i bruk videokonsultasjoner og smittevern står som en blinkende varsellampe - for å nevne noe. Alt som følge av covid-19-utbruddet.

Et annerledes landsstyremøte. Også årets landsstyremøte ble annerledes. Sakslisten var kortet betydelig ned, og kun det som hastet aller mest stod igjen, blant annet gjennomgang av årsmelding, regnskap og enkelte vedtektsendringer. Alt som kunne vente var utsatt til det planlagte landsstyremøtet som vil bli arrangert til høsten.

President Marit Hermansen takket alle for innsatsen denne våren.

Debatt om faglandsrådets organisering. De fleste sakene forløp uten stor debatt, bortsett fra saken som omhandlet flere lovendringer vedrørende faglandsrådets organisering. Saken var kompleks og medførte en rekke behov for oppklaringer. De foreslåtte endringene av fagrådets lover ble vedtatt, men Ylfs tilleggsforslag endte med et oversendelsesforslag med utsettelse, noe som betyr at forslaget løftes på nytt under det kommende landsstyremøtet til høsten.

Teknisk smertefritt. Tidligere denne våren hadde både Overlegeforeningen, Allmennlegeforeningen og Yngre legers forening holdt sine respektive årsmøter digitalt, og de fleste hadde allerede god trening i nettbasert møtevirksomhet. Under dagens møte var 141 stemmeberettigede samlet, og det flere timer lange møtet forløp uten vesentlige tekniske problemer.

Mange ville hilse. Helsevesenet har stått i frontlinjen denne våren. Under dagens møte var det flere som ønsket å sende en hilsen, og både statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog dukket opp på skjermen i løpet av dagen.

Et savn. Dagens landsstyremøte har vist at det er mulig å arrangere også store møter digitalt. Det er både klimavennlig og tidsbesparende. Samtidig legger en slik møteform visse begrensninger i forhold til debatten, og at det å møtes fysisk en gang i blant har sine fordeler vil nok de fleste si seg enige i.

Applaus for vel gjennomført digitalt landsstyremøte 2020.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer