Nyheter > Aktuelt

8. og 9. februar var Yngre legers forening samlet i den digitale eteren til ekstraordinært landsrådsmøte. Høyt på møtets agenda stod prioriteringsdebatten til hovedoppgjøret. Det ble også vedtatt resolusjon om lønn til leger i forskerstillinger.

I år er det såkalt hovedoppgjør, det vil si at vi skal forhandle om lønn og tekst i overenskomsten. Forhandlingene er planlagt å begynne primo april, og ønsket sluttført før sommeren. Før forhandlingene begynner må Legeforeningen bestemme seg for hvilke krav som skal fremmes. Landsrådet møttes derfor blant annet til prioriteringsdebatt for Ylf sine krav til oppgjøret.

-Dette er noe av det viktigste vi gjør i Ylf, å samle de tillitsvalgte for å bestemme retningen forover for organisasjonen. Å bli enige om hvordan vi ivaretar medlemmenes interesser best i kommende hovedoppgjør, forteller Ylf-leder Kristin Kornelia Utne til Yngreleger.no

-Som alltid når landsrådet møtes blir jeg imponert over gode diskusjoner, stort engasjement og en betydelig innsikt i medlemmenes problemer på alle sykehusene i Norge.

-Jeg mener vi kom frem til en omforent forståelse av hva foreningen må ha særlig fokus på i årets oppgjør, avslutter Utne.

Fra venstre: Beanca Grottenberg, Tobias S. Iveland og Kjetil Askim. Foto: Lars Magnus Aker

Leger i forskerstillinger skal lønnes tilsvarende klinisk stilling

Forskning er en sykehusenes fire hovedoppgaver. Dette er også hjemlet i lov. Jf. spesialisthelsetjenestelovens § 3-8 og helseforetakslovens § 1 og 2. Selv om det følgelig er et stort behov for leger med forskningskompetanse, velger flere det bort på grunn av den lave lønnen.

Det er en minimumslønn på 491.200 kroner i statlig sektor, hvilket ikke er konkurransedyktig. Doktorgradstillegget gjør heller ikke opp for inntektstapet i et livslønnsperspektiv. Men nå har Landsrådet i Ylf vedtatt følgende resolusjon:

Yngre legers forening mener:

Leger ansatt i forskerstilling i alle sektorer (herunder Stat, Spekter, Virke og KS) skal avlønnes tilsvarende klinisk stilling.

Slik er forhandlingssystemet i Spekter-Helse

A: Nasjonalt nivå

  • Innledende sentrale forhandlinger mellom Spekter og Akademikerne helse. Protokollen gjelder generelt og inkluderer for alle akademikerforeningene og alle helseforetak/sykehus.

A1: Sosiale bestemmelser – nasjonalt nivå

  • Likelydende avtale inngås mellom Spekter og Akademikerne helse, på vegne av foreningene. Avtalen omfatter kriterier for lønnsdannelsen i helseforetakene, likestilling og sosiale bestemmelser, herunder lønn under sykdom, svangerskap, fødsel mv. forsikring ved dødsfall/yrkesskade, ferie og pensjonsbestemmelser.

A2: Nasjonalt nivå II – foreningsvis avtale

  • Særskilte lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte foreningens medlemmer, forhandles mellom Spekter helse og den enkelte forening. I Akademikerne helse er det Legeforeningen som har A2-avtale.

B-del: Lokalt nivå

  • Overenskomstens spesielle del, som, med mindre annet avtales, forhandles mellom helseforetak/sykehus og den enkelte forening. B-delsavtalene forhandles i den enkelte virksomhet.

Avsluttende sentrale forhandlinger

  • Alle avtaledeler gjøres gjeldende som overenskomsten ved avtaleinngåelse mellom Akademikerne helse og Spekter i avsluttende sentrale forhandlinger. I protokoll for avsluttende sentrale forhandlinger inngår beslutning om forhandlingsresultat for avtaledeler hvor partene ikke har kommet til enighet, samt eventuelt andre utestående temaer.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer