Nyheter > Aktuelt

- I dette mellomoppgjøret blir det viktig for oss å få et høyt nok tillegg i forhold til frontfagsprosenten og samtidig god innplassering av lønnstilleggene. Det har jeg tro på at vi skal få til! sier leder i Ylf, Christer Mjåset.

.

- Foto: Akademikerne

Akademikerne Helse, som Legeforeningen er en del av, overleverte kravet til arbeidsgiverforeningen Spekter i dag.

- Norge er inne i en oppgangsperiode og vi forventer i år en god reallønnsvekst, sier Rune Frøyland, leder av Akademikerne Helse ved starten av oppgjøret i en pressemelding.

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at man i utgangspunktet kun forhandler om lønnstillegg, ikke andre bestemmelser i tariffavtalen som arbeidstid og liknende. 01.04 kom LO, YS og NHO til enighet om en lønnsvekst på 3,2 % i de konkurranseutsatte fagene, noe som er høyere enn i 2018 da det var på 2,8 %. Dette kalles "frontfaget" og er førende for senere forhandlinger i frontfagsmodellen, som vi har i Norge.

Frøyland understreker at frontfaget skal være normgivende over tid, men at frontfaget ikke er en fasit for de enkelte oppgjørene. I helsesektoren er det behov for å beholde kompetent akademisk arbeidskraft både i klinikk og i administrasjon, og helsesektoren må ikke henge lønnsmessig etter.

- Det må være åpning for å bruke lønn som reelt personalpolitisk virkemiddel i lokale forhandlinger. Derfor skal det være lokale behov og avtalte kriterier for lønnsdannelse som er avgjørende for forhandlingsresultatet, og de lokale forhandlingene skal være reelle og på fritt grunnlag, sier Frøyland.

Legeforeningen har egne forhandlinger knyttet til AT2 og eventuelle lokale forhandlinger. Fra Ylf deltar leder Christer Mjåset. Til yngreleger.no sier han:

- Statistikken vår viser at lønnsnivået for yngre leger sakker akterut i forhold til lønnsutviklingen ellers i helsesektoren og samfunnet forøvrig. En av årsakene er stadig reduksjon i utvidet arbeidstid. I dette mellomoppgjøret blir det derfor viktig for oss å få et høyt nok tillegg i forhold til frontfagsprosenten og samtidig god innplassering av lønnstilleggene. Det har jeg tro på at vi skal få til!

Det siste møtet mellom Spekter og Legeforeningen er avtalt 6. mai. Dersom man ikke kommer til enighet innen denne datoen, går partene til mekling. Dette er svært sjeldent i et mellomoppgjør for Akademikerne.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer