Nyheter > Aktuelt

Foto: Gunnar Nielesien

13. mai 2015 ble Spekter og Legeforeningen enige om det økonomiske oppgjøret i årets mellomoppgjør for Ylfs medlemmer i helseforetakene og Lovisenberg sykehus.

Artikkelen ble publisert i Forum 3/2015.

Lønnstillegg for medisinstudenter med lisens, turnusleger og leger i spesialisering ble fastsatt sentralt og videre skal det nå gjennomføres lokale forhandlinger for øvrige deler av Legeforeningen.

Alle lønnstillegg gis med virkning fra 01.01. 2015. UTA og vaktlønn etterbetales fra 01.01.2015.

Område 10 Helseforetak


Avtalte generelle tillegg:

Medisinstudenter med lisens kr 11.000

Turnusleger kr 12.000

Leger i spesialisering kat. A kr 14.500

Leger i spesialisering kat. B kr 17.500

Leger i spesialisering kat. C kr 16.500

Leger i spesialisering kat. D kr 16.500

Minimumslønnssatsen for legespesialist vil bli fastsatt i de avsluttende sentrale forhandlingene. Tilleggene inngår i basislønn og kommer i tillegg til den samlede lønn som arbeidstakeren har fra før.


Nye sentrale minimumslønnsatser blir dermed:

Medisinstudenter med lisens kr 428.000

Turnusleger kr 474.500

Leger i spesialisering kat. A kr 535.500

Leger i spesialisering kat. B kr 578.000

Leger i spesialisering kat. C kr 618.500

Rammen for oppgjøret er beregnet til 2,7 %.

Område 4 Lovisenberg

I område 4 Lovisenberg har Spekter og Legeforeningen avtalt at det skal gis generelle tillegg til medisinstudenter, turnusleger og leger i spesialisering ved Lovisenberg som skal gi samme lønnsvekst som i område 10.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer