Nyheter > Aktuelt

Foto: Gunnar Nielesien

KS og Legeforeningen er enige om en ny versjon av særavtalen. For LIS1-leger som jobber i kommunen, betyr det en lønnsøkning på 10% fra 01.01.2020.

Sist oppdatert 12.05.2020

Forhandlingene av særavtalen (SFS 2305) mellom KS (kommunesektorens organisasjon, tidligere kalt kommunenes sentralforbund) og Legeforeningen endte med brudd før jul. En sentral årsak til bruddet var at KS avviste Legeforeningens krav vedrørende legenes arbeidstid. Det ble da bestemt at særavtalen skulle behandles i sentral nemnd i mars i år. Som følge av situasjonen rundt koronaviruset ble behandlingen utsatt, og Legeforeningen og KS ble enige om at nemndsforhandling ikke var hensiktsmessig for noen av partene under de aktuelle omstendighetene.

I dag ble partene enige om en ny versjon av særavtalen som skal vare frem til september. I den nye avtalen er de økonomiske satsene justert. For LIS1-leger i kommunen betyr dette at årslønnen økes med 10%, til minst 606.000 kroner med tilbakevirkende kraft fra og med 01.01.2020. Tilsvarende endring gjelder for cand.med. og medisinstudenter med lisens som jobber i kommunen. De øvrige satsene reguleres med 3,5%. Avtalen har tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2020 og vil ha samme varighet som hovedtariffavtalen, det vil si frem til 15. september 2020 ettersom årets lønnsforhandlinger i offentlig sektor er utsatt til høsten.

Det bemerkes at disse endringene kun gjelder for LIS1-leger i kommuner som er en del av KS, det vil si alle landets kommuner bortsett fra Oslo kommune. Oslo kommune forhandler for seg, og vil forhandle senere år. LIS1-leger som er ansatt i Oslo kommune vil derfor ikke få lønnsøkningen som omtalt over.

Legeforeningen vil sende ut mer detaljert informasjon til leger i kommunehelsetjenesten.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Hei Ida, Avtalen gjelder dem som har fastlønn i kommunen, og da gjelder de nye satsene som er avtalt med KS. Cand.med skal ha samme lønn som LIS1, mens de som arbeider med lisens under studiet lønnes som «med.stud med lisens». Vikarer skal lønnes på samme måte som dem som er LIS1. Med vennlig hilsen Yngreleger.no

  2. Hei. Ser dette også gjelder for medisinstudenter med lisens som jobber i kommunen. Fikk beskjed av personalavdelingen at dette kun var for LIS1 og ikke vikarer. Stemmer dette? Synes det virket litt rart da jeg antar at de fleste cand.med/medisinstudenter med lisens som jobber i kommunen er ansatt som vikarer.

  3. Hei Sofie, Nei, dette gjelder kun LIS1-leger som tilhører KS, det vil si alle kommunene i landet bortsett fra Oslo kommune. Med vennlig hilsen Yngreleger.no

  4. Hei, Kan man forvente lønnsøkning i Oslo kommune også? Og med samme tilbakevirkende kraft?

  5. Hei Marte, Nei, dette er kun avtalt mellom KS og Legeforeningen. For LIS1 i spesialisthelsetjenesten, er årets lønnsoppgjør utsatt til høsten. Med vennlig hilsen Yngreleger

  6. Vil det bli samme lønnsøkning for LIS1 i spesialisthelsetjenesten?

  7. Vil den tilbakevirkende kraften skje automatisk på neste lønnslipp, eller må vi kontakte vår arbeidsgiver?

  8. Hei, Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen i første omgang. Dersom det skulle være noen utfordringer ber vi deg ta kontakt med oss på e-post: ylf@legeforeningen.no . Med vennlig hilsen Yngreleger.no