Nyheter > Fra foreningen

- Ylf og Legeforeningen sitter på unik kunnskap om legers arbeidsforhold, behov og utvikling i faget, sier Kristin Utne

Regjeringen ønsker å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten, og har derfor opprettet en ny kommisjon som skal kartlegge og foreslå tiltak for å dekke behovet for helsepersonell frem mot 2040. Fristen for arbeidet blir 1. februar 2023.

Kommisjonen er ledet av lege og tidligere NTNU-rektor, Gunnar Bovim.

Kristin Utne, leder i Ylf og sentralstyremedlem i Legeforeningen, er oppnevnt til medlem i kommisjonen. Det samme er Marit Karlsen, allmennlege og også sentralstyremedlem i Legeforeningen.

- Jeg er selvfølgelig glad for muligheten til å delta i dette viktige arbeidet. Legeforeningen og Ylf sitter på unik kunnskap om legers arbeidsforhold, behov og utvikling i faget. Jeg håper å kunne representere hele foreningen bredt, og sikre at vi dimensjonerer helsetjenesten for nåværende og fremtidig spesialistbehov, sier Kristin Utne.

Hun peker på at behovet for leger, og helsepersonell i stort, avhenger av mange faktorer.

- Sykehusbygg som tilrettelegger for god pasientbehandling, gode IKT-løsninger og nok merkantilt personale er ne forutsetning for at vi skal kunne bruke legenes kompetanse fullt ut. Disse faktorene påvirker også fremtidig legebehov.

Regjeringen skriver at kommisjonen blant annet skal vurdere "hvordan innovasjon gjennom digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer kan påvirke det framtidige personellbehovet og kartlegge frafall i tjenestene. Den skal også se nærmere på hvordan ubenyttet arbeidskraft kan kvalifiseres og mobiliseres".

Kommisjonen skal levere en NOU.

Medlemmer av helsepersonellkommisjonen

 1. Gunnar Bovim, professor, Trondheim (leder)
 2. Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum
 3. Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø
 4. Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo
 5. Iren Mari Luther, leder, Oslo
 6. Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø
 7. Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo
 8. Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen
 9. Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand
 10. Marit Karlsen, lege, Kautokeino
 11. Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg
 12. Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim
 13. Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer
 14. Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord
 15. Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø
 16. Morten Dæhlen, professor, Tønsberg

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer